– Doktorn gör en bedömning. Om det gått tre dagar frågar man sig varför han inte kom när det hände. Det är patientens tillstånd vi ska bedöma inte vad kompisarna sagt. Han blir säkert besviken, säger Thomas Lindberg.

Ingen ansvarig vid Mora lasarett vill uttala sig om hur Andreas Lindqvist blev bemött när han kom till akuten.
Thomas Lindberg säger att läkaren kanske uttryckt sig lite klumpigt, men hänvisar till chefen på medicinkliniken Helene Kviele, som dock har semester.

Hennes ställföreträdare Margaretha Lindberg vill heller inte uttala sig.

Skulle själv ha undersökt

Läkaren Fredrik Buijs kontaktar tidningen för att förklara agerandet. Han säger att under 1000 volt behövs fler sekunder av strömgenomgång för att skador ska uppstå och därför kan man inom vården agera annorlunda.

Vi ska leta upp den här patienten och kalla in honom för en uppföljning nu.

Fredrik Buijs, läkare

– Lågspänningsskada kan ge mer akut skada med hjärtstopp, men brukar inte ge långsiktig skada, Risken att det är allvarligt är lägre, säger Buijs.

Han säger att han själv skulle ha tagit in patienten för en undersökning, inte minst för att olyckan kan ge oro hos patienten. Men han vill inte uttala sig om hur den aktuella läkaren agerat.

– I princip följer vi det som står på internetmedicin.se.

Tänker kalla in för uppföljning

Den formulering som Fredrik Buijs lutar sig mot är inledningen om strömgenomgång på www.internetmedicin.se:

”Vid högspänningsolyckor, > 1000 volt (V), överförs stora energimängder under en bråkdel av en sekund (s), medan det vid lågspänningsolyckor, < 1000 V, krävs flera sekunders strömgenomgång för skador1. ”

På den webbsidan, som är de riktlinjer som sjukvårdspersonal har att förhålla sig till, står också:

”Alla patienter med strömgenomgång ska följas upp med läkarbesök inom 6 månader efter olyckan eftersom vissa skador kan uppstå med besvärsfri latens.”

Det betyder att alla som drabbats av strömgenomgång, även hushållsel, ska följa upp efter sex månader.

Hur ska ni kunna följa upp Andreas hälsotillstånd, om ni inte undersökt honom i ett första skede?

– Vi ska leta upp den här patienten och kalla in honom för en uppföljning nu, säger Fredrik Bujis.