– Grundproblemet är att det inte finns några handlingar när man ska börja ett projekt. Det är så mycket strultimmar. Kunderna vill köpa oss på timme.
Det säger Andrée Holmström, elektriker på Imtech i Piteå, där man inte lämnat in några ackordsedlar senaste åren.

Läs även:Allt större intresse för ackordet i Göteborg
Läs även:Vill ha lika lön för lika arbete
Läs även:”Ackordet skulle behöva moderniseras”

På Imtech i Piteå/Luleå/Kalix jobbar i dag 65 kollektivanställda. Det är ganska blandat med jobb. Det är mycket jobb på de stora industrierna, SSAB, LKAB, SCA, Billerud och andra. Men de jobbar också med service och entreprenadprojekt.

Under 2013 och 2014 har inga ackordssedlar skrivits på Imtech i Norrbotten, medan det till exempel skrevs 64 sedlar på företagets filialer i Skåne och Blekinge. Med tanke på att förtjänsten normalt blir högre vid ackordsjobb, så skiljer därmed lönerna mellan olika delar av landet, i samma företag.
Andrée Holmström som jobbat 15 år som elektriker, har en del erfarenhet av ackord.
– Mest har det varit klumpackord.
Men i dag är det väldigt lite av detta. Och Andrée menar att den största orsaken till detta är att det sällan är några färdiga projekt när företaget anlitas. Det finns inga kompletta handlingar, och därmed blir det väldigt svårt att räkna på ackord.
– Det är jävligt mycket strultid. Vi kan inte mäta jobbet, det blir för tungrott. Man orkar inte. Vi vill ju jobba på ackord, där både vi och firman kan tjäna pengar. Men kunden kommer bara med ett takpris, man sätter en ribba och bara köper timmarna. I och för sig kan vi göra jobbet på ackord ändå, men problemet är att det inte finns ackordsmässiga underlag tillräckligt. Det är inte färdigprojekterat. Det blir revidering på revidering.
André menar att grundproblemet ligger i läget på marknaden i området.
– Man får inga bra svar när man frågar. Det här gynnar ju bara firman. Alla går bara på månadslön. Kanske nån krona mer. Vissa högspänningsjobb går att mäta, men inte när vi är i industrin. Då har man ett tillägg i stället.

När ackordsjobben uteblir, så försvinner också kunskapen hos elektrikerna.
– Jag tror att ackordsmentaliteten och kunskapen är bättre söderut
Den här förändringen med hårdare konkurrens sätter sina spår i arbetet, menar Andrée.
– Det blir ännu svårare att mäta mindre jobb. Det gör att det blir sämre stämning. Förr jobbade vi som ett lag.
Andrée har svårt att se lösningen på problemet.
– Jag vet inte hur man ska ta tag i det hellre. I slutändan är det kunden som bestämmer. Vi måste ställa mer krav mot kunden. Huvudsaken är att vi har handlingar när vi går till jobbet.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se