Med några veckor kvar till valet är medierna och fikarummen bräddfulla av politiska diskussioner.

Vem har egentligen svaret på vad som är bäst för Sverige? Kan vi lita på de löften som politikerna ger?

Är det som står på valaffischerna verkligen hela sanningen? Hur ska man tänka när man står där med valsedlarna framför sig?

I en fungerande välfärd går det ekonomiska stödet till de som bäst behöver det, snarare än till hemhjälp åt medelklassen eller till profithungriga företag.

Ronny Wenngren, förhandlingschef Elektrikerna

En vanlig, men ack så trist, strategi bland vissa partier, verkar ha blivit att använda sitt utrymme till att prata om sina motståndare och deras tillkortakommanden, snarare än att berätta om sina egna politiska visioner.

Smutskastning och fula retoriska knep blir det som folket får ta del av, snarare än faktiskt mål och löften inför vår gemensamma politiska framtid.

För mig, som en del av fackföreningsrörelsen och därmed socialdemokratin, är en fungerande välfärd just nu det som står högst upp på att göra-listan.

I en fungerande välfärd går det ekonomiska stödet till de som bäst behöver det, snarare än till hemhjälp åt medelklassen eller till profithungriga företag.

Helt enkelt måste all politik bedrivas med människans bästa i centrum.

Ronny Wenngren, förhandlingschef Elektrikerna

A-kassan måste fungera som ett omställningsstöd och utländska arbetare ska konkurrera med oss utifrån kunnande, kvalitet och effektivitet snarare än deras låga löner.

Våra unga måste få chans att komma in på arbetsmarknaden, istället för att hamna i arbetslöshet och utanförskap.
Pengarna, vinsterna och kostnaderna, måste bli ett medel och inte ett mål.

Vården och omsorgen måste få vårda och visa omsorg, snarare än att generera vinster till de allra rikaste. Helt enkelt måste all politik bedrivas med människans bästa i centrum.

Det är folket som ska gynnas, inte kapitalisterna. Tillsammans måste vi ta hand om varandra – och välja rätt den 14:e september.