• – Ingen hemlighet i att arbetsgivarna ansåg att förra avtalet var för dyrt. Men de verkar å andra sidan inte vara beredda att betala för flerårsavtal, säger Ronny Wenngren, som ska ska vara en samordnare mellan 6F-förbunden i den kommande avtalsrörelsen. Foto: Leif Göbel

Som Tudorkatten med nio liv dyker han upp igen. Elektrikernas tidigare förhandlingschef Ronny Wenngren. Inför avtalrörelsen 2017 har ordförandena i 6 F (Byggnads, SEKO, Fastighets, Målarna och Elektrikerna) anlitat Ronny för en funktion som samordnare mellan förbunden.

Detta sker parallellt som han sitter kvar som domare i Arbetsdomstolen vilket kan bli mer av framöver. Som Elektrikern skrev i samband med avtackningen av Ronny i samband med 60-årsdagen dyker han upp i en nygammal roll.

– Att LO klarar en samordning ser jag och vi i 6F som oerhört betydelsefull. 6F är bara en del av helheten, självklart är vi starkast alla tillsammans. Vi är ömsesidigt beroende av varandra. 6F har strategiska yrkesgrupper inom näringslivet som arbetsgivarna måste förhålla sig mot och respektera. Det är de medvetna om, men på samma sätt är denna styrka också en styrka för LO och inte minst de förbund som brottas med låglöneproblem eller felavlönade, säger Ronny Wenngren.

Sedan 6F formades har samarbetet utvecklats och fördjupats. Idag träffas ordförandena, förhandlare och ombudsmän oftare och lättare. Det finns en vilja och kultur att ställa upp för varandra och flytta fram positionerna för förbundens yrkesgrupper. Ronny menar att 6F har varit bra för löntagarna inom förbunden men också för LO som helhet.

Inför avtalsrörelsen 2017 håller de enskilda förbunden på med processen att sammanställa och diskutera medlemmarnas avtalskrav. Det finns några frågor Ronny tror får ökat vikt.
– Skyddet för och avtalsreglering för den personliga integriteten, pensionsvillkoren och arbetsmiljön berör många på en rad olika konkreta sätt i vardagen. Nya tekniska lösningar ger också arbetsgivarna oanade möjligheter att kontrollera och övervaka de anställda. Det finns idag till och med arbetskläder med inbyggd GPS. Samtidigt är detta ett område som i lag och avtal är väldigt oreglerat. Ska vi inte få arbetsgivarstyrt ”Storebror ser dig” i arbetslivet måste vi ha spelregler hur man hanterar information och teknik, menar Ronny.

På pensionssidan är frågan om hur alla de som har låg pension, av olika skäl, ska kunna klara sig och leva på sin pension allt viktigare. Allt för många är oroliga för ålderdomen och de ekonomiska villkoren.
Självklart är arbetsmiljön en stor fråga som berör alla löntagare och inte minst inom byggbranschen.

– Vi ställer oss frågan vad som händer med de som i förtid slitits ut av arbetet. Hur bedömer vi arbetsskador, hur ser ersättningssystemen ut och hur är försäkringssituationen. Många löntagare för en svår byråkratisk kamp för att få rätt i att arbetet slitit ut dem. Andra brottas med ekonomin efter arbetsolycksfall. Så länge vi har stora brister i arbetsmiljön är detta växande problem, säger Ronny.
Men hur ser då en gammal förhandlingsräv på motparterna med Svenskt Näringsliv i spetsen?

– Ingen hemlighet i att arbetsgivarna ansåg att förra avtalet var för dyrt. Men de verkar å andra sidan inte vara beredda att betala för flerårsavtal. Och är man inte beredd på det så underlättas kanske inte mer långsiktiga lösningar eller förändringar, säger Ronny.
– När det gäller förbundens prioriteringar längre fram har jag såklart inga åsikter. Min egen erfarenhet av ett väldigt populärt krav hos medlemmar – arbetstidsförkortning – är att det är ett väldigt dyrt sätt att få något exempelvis i jämförelse med högre löner som skulle kunna ge dig möjlighet att fixa saker själv.

Leif Göbel