Easee – ett norskt start up-bolag

Easee, det norska start up-bolaget började sin resa 2018 och i början var det idel positiva rubriker. Ambitionerna var höga, och det gick snabbt för företaget att ta marknadsandelar, även i Sverige. Här börjar tillverkningen 2021.

År 2022 är ett guldår för Easee. När informationsportalen Laddsmart genomför en undersökning bland svenska bostadsrättsföreningar framkommer det att Easees laddare är populärast att installera, och när M3 samma år testar olika laddboxar blir Easee Home bäst i test med fem av fem möjliga poäng. På kort tid har företaget blivit marknadsledande i Sverige.

Försöker locka till sig Elon Musk

Företaget bröstar upp sig och är inte rädda för att synas. I augusti 2022 döper grundarna till Easee om sin hemstad, norska Jørpeland, till Musk City, för att locka till sig Tesla-grundaren Elon Musks uppmärksamhet.

”Målet är att bjuda Elon Musk på en kopp kaffe och att samla nyckelpersoner bakom transportsektorns nollutsläppsvision i samma rum. Det med målet att tillsammans förändra världen”, förklarar Easee i ett pressmeddelande tillsammans med en video, adresserad Elon Musk.

Nu är tanken att Easee ska satsa globalt.

Laddboxar skapar stora problem

Så går 2022 över till 2023, och mörka moln börjar hopa sig.

Elsäkerhetsverket har genomfört ett test av sex olika laddboxar av olika fabrikat, varav två från Easee. Myndigheten konstaterar att Eesees laddboxar visade sig saknade inbyggd jordfelsbrytare trots att det står i bruksanvisningen att det fanns.

Dessutom klarar inte boxarna överspänningsprov samt att DC-skydd saknas. Bristerna är, enligt Elsäkerhetsverket, så allvarliga att myndigheten i mars 2023 beslutade om ett försäljningsförbud för Easees laddboxar Home och Charge.

När detta sker har uppskattningsvis 100 000 av Easees laddboxar redan hunnit installerats i Sverige. Enligt Elsäkerhetsverket kan kunderna använda de redan installerade laddboxarna, men vara uppmärksamma på eventuella felaktigheter.  

Samtidigt har Easee krav på sig att åtgärda de redan installerade laddboxarna i Sverige. Företaget främsta åtgärd är ett klistermärke, med rätt information om laddboxen, som kunderna ska kunna sätta på sina boxar.

Tidningen beställer märken åt personer som äger Easee-laddare, men får ett mejlsvar med innebörden att Easee först vill se hur många kunder som beställt klistermärken innan de gör iordning någon order.

Vi får aldrig några klistermärken.

Svaret från Easee vid beställning av märken

Dear customer,

You have now ordered replacement label kit(s) for your already installed Easee charger(s). We will ship your order once we have an overview of how many customers have ordered new replacement label kit(s).

In the kit you receive, you will find new product labels, required equipment and an instruction on how to mount these on your charger(s).

If you have any questions, check out the frequently asked questions by clicking here. You can also reply to this email to get in contact with Easee Support.

Thank you for your patience,
Easee

Easees börsvärde dyker

Easee överklagar genast Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud, och menar att deras laddboxar är ytterst säkra att använda. Men den svenska myndigheten står kvar i sitt beslut, som även ger följdverkningar för Easees försäljning i andra EU-länder, då försäljningen av Easees laddboxar stoppas i hela EU. Det hela ska nu avgöras i Förvaltningsrätten.

Företagets börsvärde dyker, från att ha varit värderat till 10 miljarder kronor, till en värdering på under 300 miljoner kronor. I augusti 2023 säger företaget upp drygt 200 anställda och företagets vd och grundare Jonas Helmikstøl avgår.

Easee tar fram nya laddboxar, som ska uppfylla alla regler, men mottagandet blir ljumt.

Lägger ned striden mot Elsäkerhetsverket

När 2023 övergår i 2024 börjar datum för rättegång mellan Elsäkerhetsverket och Easee närma sig. En ljusglimt för företaget är att Schweiz efter undersökning av Easees laddboxar häver försäljningsförbudet där.   

Den 3 april 2024 skickar Easee ut ett pressmeddelande att de lägger ner striden mot Elsäkerhetsverket. De drar sig ur den rättsliga tvisten.

Men Elsäkerhetsverket ger i sin tur ut ett pressmeddelande där de förklarar att Easee inte kontaktat Förvaltningsrätten om att de drar sig ur. Så sker dock några dagar senare.

Inga åtgärder men fortsatt förbud

Den 22 april skickar Elsäkerhetsverket ut ett nytt pressmeddelande om Easee-ärendet.

Nu har myndigheten beslutat att inga åtgärder behöver ske av de 100 000 redan installerade laddboxarna.

Elsäkerhetsverket skriver i pressmeddelandet att beslutet grundas på att risken för fel – av allvarlig karaktär – är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. 

Inga åtgärder behövs alltså. Försäljningsförbudet gäller dock fortfarande.