Det var i mars 2023 som Elsäkerhetsverket stoppade försäljningen av Eeasees laddare Home och Charge. Samtidigt framfördes ett krav om åtgärder för de redan installerade laddarna i Sverige.

När Elsäkerhetsverket fattade sitt beslut om försäljningsförbudet motiverade de det med att produkten inte uppfyllde kraven i relevanta standarder. Easee överklagade beslutet. Rättegången var planerad att äga rum nu i april. Men nu meddelar alltså Easee att de drar tillbaka sin överklagan.

– Rättegången handlade inte om produkternas säkerhet. Vårt beslut att lägga ner rättegången är strategiskt; vi vill prioritera säkerheten, säkerställa efterlevnad av myndigheternas krav och prioritera dialog, säger Eaees tillfällige vd, Erik Færevaag, i ett pressmeddelande.

Erkänner att märkning inte uppfyllde kraven

Samtidigt erkänner Easee att den tekniska dokumentationen för Easee Home och Easee Charge inte var tillräckligt på plats när produkterna släpptes på den svenska marknaden, och att märkning och överensstämmelseförklaringen inte uppfyllde de formella kraven enligt standarderna.

Företaget har presenterat en åtgärdsplan för Elsäkerhetsverket gällande de redan sålda laddboxarna. Den nya tekniska dokumentationen, överensstämmelseförklaringen och märkningen av laddarna ska nu enligt Easee uppfylla de formella kraven.

– Vi önskar att erkänna Elsäkerhetsverkets arbete med att upprätthålla branschstandarder och konsumentsäkerhet. De har identifierat tydliga områden för förbättringar, och för oss har detta varit en viktig lärdom, säger Lene Kristin Wilhelmsen, Chief Governance Officer på Easee, i pressmeddelandet.

Stora konsekvenser

Det svenska Elsäkerhetsverkets beslut om försäljningsförbud har lett till stora konsekvenser för Easee, efter försäljningsförbundet lade flera övriga länder även de försäljningsstopp för de aktuella laddboxarna från Easee och i augusti 2023 var företaget tvunget att minska personalstyrkan med flera hundra anställda.

Nu har Easee tagit fram nya produkter, som ska följa alla krav.

Marthe Kindervaag på Easee i ljus blus med träd bakom.
Marthe Kindervaag,Easee.

Tidningen har kontaktat Easee med frågan om hur installatörer och kunder ska agera nu.

Marthe Kindervaag, kommunikations- och marknadsdirektör på Easee svarar att kunderna fortfarande kan använda laddboxarna som vanligt – men att de kan uppdatera laddarna med den markering (klistermärken) som företaget skickat ut till leverantörerna.


Per Samuelsson
Per Samuelsson, Elsäkerhetsverket

Tillägg 13 april 2024: Den 12 april meddelade Elsäkerhetsverket att Easees överklagan gällande myndighetens beslut kvarstår. Dock är förhandlingen som skulle ha ägt rum den 24-25 april inställd.

– Ärendet ligger alltså fortfarande hos Förvaltningsrätten, kommenterar Per Samuelsson, avdelningschef på Elsäkerhetsverket.

Har ni någon uppmaning till kunderna, och installatörerna, hur de ska agera?

– Jag tycker att man ska invänta Förvaltningsrättens avgörande eller Elsäkerhetsverkets beslut.

Här följer hela Marthe Kindervaags svar (på norska).

”I Sverige er det ingen bruksforbud, kundene kan fortsatt lade som normalt (Det sier også Elsäkerhetsverket)

Det er snakk om et slagsforbud i Sverige, dette har vi fulgt opp og selger ikke lenger produktene Easee Home og Easee Charge i Sverige.

Når det kommer til de installerte laderne har vi fulgt vedtaket fra Elsäkerhetsverket og presentert en tiltaksplan (action plan) der vi korrigerer den tekniske dokumentasjonen, samsvarseklæringen, merkingen av laderne og installasjonsguiden. Denne planen er nå iverksatt innen fristen og alle som har en Easeelader på veggen sin, samt installatører har fått dette tilgjengelig.  

Kunden oppdaterer enkelt selv merkingen på laderne, som igjen fungerer som en referanse til den oppdaterte tekniske dokumentasjonen.”