– Det har varit ett och annat uppsägnings- och avskedsärenden, men samtliga har blivit förlikade innan de nått så långt som till domstolen. Det är ett par ärenden på väg, men de handlar inte om turordning.

Hur ska vi tolka skrivningen ”som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten”?
– Det är samma skrivning som tidigare, det enda som har ändrats är att det nu gäller alla företag, och tre undantag istället för två.

– Det finns tyvärr inga möjligheter att pröva arbetsgivarens påståenden om att de här personerna har ”särskild betydelse för verksamheten”. Som ett led i förhandling om arbetsbristuppsägning kan vi begära att arbetsgivaren motiverar varför de undantagna har särskild betydelse, men den motiveringen kan sedan inte prövas rättsligt. Så länge inte agerandet strider mot diskrimineringslagen eller mot god sed på arbetsmarknaden har arbetsgivaren i stort sett fria tyglar.

”Person med särskild kompetens”

Även i det fall en lärling undantas?
– Ja, så länge det handlar om en tillsvidareanställd lärling och det inte strider mot någon regel i kollektivavtalet. Det kan vara en person med särskild kompetens, en som är yngre, eller arbetsgivarens kompis. Det spelar ingen roll och så länge det motiveras går det inte att pröva rättsligt. 

Så facket har inget att sätta emot?
– Inte särskilt mycket, och det kan verkligen diskuteras rimligheten i det här, men det ingår i arbetsledningsrätten, en regel som slogs fast redan i Decemberkompromissen från 1906. Den säger att arbetsgivaren äger fritt att anställa och avskeda arbetstagare, i betalning för den fick facket föreningsfriheten. Den har såklart modifierats sedan dess, men det är grunden.

– Och i dag ligger det inte i tiden att förstärka las, man har ju just försämrat den.