Han tillägger:

– Men jag förstår, har de en laglig rätt att använda sig av undantag så gör de ju det. Men det blir mindre förutsägbart för våra medlemmar.

Tidigare fick bara företag med upp till tio anställda göra undantag från huvudregeln – sist in, först ut.

Alltså att den som anställts sist ska sägas upp först vid neddragningar på grund av arbetsbrist. Då gällde två undantag för de små företagen.

När nya las infördes 1 oktober 2022 ändrades reglerna så att alla arbetsgivare, oavsett storlek, kan göra tre undantag från turordningslistan vid uppsägningar. Och det är något som numer används frekvent, och blivit allt mer tydligt i och med att varslen börjar dugga även i elinstallationsbranschen.

– På småfirmorna har det varit undantag i nästan alla förhandlingar, arbetsgivarna kan numer välja och vraka mycket mer vilka de vill ha kvar, säger David Fernhed.

En man i kostym sitter på en soffa och tittar på kameran.

Jag tycker att det är skit

David Fernhed, ombudsman för Elektrikerna i Kalmar.

Stor skillnad i turordningsreglerna

I Stockholm är Daniel Lundin en av Elektrikernas ombudsmän, även han säger att han ser en stor skillnad mot innan turordningsreglerna i las ändrades.

– I och med att vi just nu har mycket uppsägningar så är det undantag i nästan varje förhandling, säger han och tillägger:

– Jag har haft flera ärenden där medlemmarna har tyckt att det här är väldigt, väldigt orättvist och då måste vi förklara för dem att tyvärr är lagen så nu, och att företagen har rätt att vara orättvisa.

– Senast i dag hade jag en sådan förhandling. Två medlemmar som hade varit anställda länge vill företaget nu ska få gå, eftersom de gjort undantag för anställda med kortare anställningstid.

”Inget med kompetens att göra”

Daniel Lundin lyfter att det i nya las står att undantag endast får göras om de som undantas ”är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten”. 

Facket tolkar det som att det ska finnas specialkompetens.

– I det här fallet ringde jag medlemmarna som företaget vill ska gå i stället för de som företaget undantar, och kollade med dem om de håller med om att det handlar om kompetensskillnader. En av medlemmarna skrattade rakt ut, och menade att det här har inte ett dugg med kompetens att göra, han har arbetat som elektriker i åtta år. Men han ville ändå inte vara kvar på företaget efter detta.

Har ni lyft den här frågan med motparten, Installatörsföretagen?
– Vi har försökt, men vår motpart vill oftast inte diskutera de här frågorna alls, utan de menar att företagen har rätt att göra så här.

Man med armarna i kors stående på ett tak.
David Lundin.

”Företag undanta lärling från turordningen”

Daniel Lundins kollega Claes Thim säger att även han ser en stor skillnad sedan turordningsreglerna ändrades.

– Det är en jätteskillnad mot hur det var innan. Och de personer företaget undantar ska ju vara av särskild betydelse, men när ett företag undantar en lärling från turordningen…jag kan inte förstå hur en lärling kan vara av ”särskild betydelse”.

Claes Thim säger även att han ser att företagen använder de nya turordningsreglerna i stället för uppsägning av personliga skäl.

– Jag har haft ärenden där det är klockrent för mig att det handlar om uppsägning av personliga skäl, men arbetsgivaren vet att då riskerar hen att vi ogiltigförklarar uppsägningen. Och om det handlar om arbetsbrist så kan vi inte göra något, det är arbetsgivaren som äger frågan då, vi på vår sida är hjälplösa.

Man som står i en trappuppgång.
Claes Thim.

Större osäkerhet för Elektrikernas medlemmar

De nya turordningsreglerna har alltså inneburit en större osäkerhet för Elektrikernas medlemmar. Även om du varit anställd länge kan någon nyanställd få stanna istället för dig vid arbetsbrist på företaget.

Men David Fernhed i Kalmar påpekar att det finns ljusglimtar.

I och med det nya Installationsavtalet som tecknades förra våren kan inte längre företag som på sina filialer inrättat olika avdelningar (som entreprenad, service och tele/säkerhet) göra några undantag från turordningen. Där gäller som tidigare sist in, först ut. 

– Det lyckades vi få in i det nya avtalet, så där ökar förutsägbarheten. Det är ändå något positivt.

Ur lagen om anställningsskydd, las

22 §   Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare, oavsett antalet turordningskretsar, undanta högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Om ett sådant undantag har gjorts, får inga ytterligare undantag göras vid en uppsägning som sker inom tre månader efter att den första uppsägningen skett.