Tidigare fick bara företag med upp till tio anställda göra undantag från huvudregeln – sist in, först ut.

Alltså att den som anställts sist ska sägas upp först vid neddragningar på grund av arbetsbrist. Då gällde två undantag för de små företagen.

Att företagen numer, enligt Elektrikernas ombudsmän, frekvent använder sig av möjligheten till tre undantag vid uppsägningar är dock inget Henrik Junzell kan bekräfta.

– Jag har inga siffror på det. Det är väl mer en känsla hos ombudsmännen, och det är ju svårt att säga något om.

Har ni haft en diskussion i organisationen om de nya reglerna?
– Nej. Men vi tycker att det är jättebra att de här nya reglerna finns. Vi ser det som viktigt för företag som är inne i en svår situation. Det är oerhört jobbigt för ett företag att behöva säga upp personal. Och då är det jätteviktigt att det finns det här verktyget för att kunna klara av att rädda verksamheten.

”Viktigt även för Sverige”

– Tanken med de här undantagen är att företagen ska kunna ha kvar nyckelpersonal som kanske har viktigt kundansvar eller något särskilt tillstånd för att jobba i en viss anläggning eller viktigt certifikat för vissa bitar. Att kunna ha kvar dem innebär att företaget snabbare kommer igång igen efter en lågkonjunktur.

– Så jag tror att de här reglerna är viktiga, inte bara för de enskilda företagen, utan även för Sverige. Vi kommer fortare ur lågkonjunkturen genom att företagen är mer startberedda när hjulen väl börjar snurra igen.

Men om företaget undantar en lärling från turordningen, det låter inte som att det är någon särskild kompetens då?
– Jag kan inte gå in på enskilda fall. Men reglerna är till för att ha kvar nyckelkompetens i företaget.

”Hoppas den enskilde känner trygghet”

Vad tror du att det här agerandet gör för de anställdas känsla av trygghet på era medlemsföretag?
– Jag hoppas att den enskilde medarbetaren som blir av med jobbet i en sådan situation ändå känner en trygghet i att företaget klarar sin verksamhet så han eller hon snabbare får tillbaka sitt jobb. Det hoppas jag på. Men sedan förstår jag att den som drabbas kan vara i en jättejobbig situation.

– Det är förvisso en trygghet att vara på en lista, men det är också en trygghet att veta att verksamheten kan drivas vidare på ett bra sätt och snabbt komma tillbaka igen efter ett hack på kurvan. Så den som blivit av med jobbet snabbt kan komma tillbaka.

Skulle ni önska fler undantag än tre?
– Nej, det ligger inte på bordet nu. Den frågan har jag inte ens tänkt på.