Med den nya föreskriften om projektering och byggarbetsmiljösamordning vill Arbetsmiljöverket få bort ”löses på plats” filosofin. 

Rollerna för byggherrar, arbetsmiljösamordnare, projektörer och tillverkare ska bli tydligare för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsbyggprojekt.

Försiktigt positiv

Elektrikerförbundets ombudsman Claes Thim har varit med och tyckt till om de nya reglerna för Elektrikerförbundets räkning. 

Han är försiktigt positiv till den nya föreskriften, som börjar gälla från 1 januari 2025.  

– Framför allt har jag och mina kolleger tyckt att det behöver bli tydligare vilka roller som Bas-U och Bas-P har och vilka utbildningskrav det ska vara på dem. 

– Om vi ska kunna ställa krav mot dem behöver det vara klart vilket ansvarsområde de har, säger han.

Bas-P och Bas-U: Två obligatoriska arbetsmiljöuppdrag

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen.

Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt.

Tydligare arbetsgång

I nya föreskriften är arbetsgången tydligare, vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet för att förebygga riskerna. 

För att hitta, undvika och bedöma arbetsmiljörisker ska man jobba med dem i en bestämd ordning och sedan åtgärda dem. 

Överlämningen av arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöplanen ska också ske mer strukturerat än tidigare.

– Det förenklar arbetet. Men det finns en risk om jag är både arbetsgivare och tillverkare att jag missar vissa regler, tror Claes Thim. 

Utbildning om nya reglerna behövs

Han tycker därför att det borde finnas statliga medel som facken och arbetsgivarna kan ansöka om för att ordna utbildningar om de nya reglerna. 

Föreskriften riktar sig till byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader. 

– Men det spelar ingen roll vad vi har för regler om vi inte har någon utbildning om dem. Framför allt behöver vi ha en tillsyn av efterlevnaden. 

Ny föreskrift om byggarbetsmiljösamordning

Den nya föreskriften Projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter (AFS 2003:3) består av både nu gällande regler och nya regler.

Den nya föreskriften börjar gälla först den 1 januari 2025 och finns redan nu att läsa digitalt på Arbetsmiljöverkets hemsida. De nuvarande reglerna finns i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) och Arbetsplatsens utformning (AFS 2020: 1).