Vattenfall

Vem är ägare till Vattenfall?

Vattenfall AB är helägt av den svenska staten. 

När bolagiserades Vattenfall?

Vattenfall bolagiserades 1992. Det innebär att Vattenfall gick från att vara ett statligt affärsverk till att bli ett statligt ägt aktiebolag.  

Vattenfall och privatisering?

På 1990-talet fanns en politisk vilja till att privatisera Vattenfall. 

Borgerliga partier som ingick i en koalitionsregering inledde ett intensivt arbete för att förbereda en privatisering, och ett försäljningsprospekt blev klart. 

Men Centerpartiet som ingick i den borgerliga koalitionsregeringen satte sig emot planerna och privatisering blev aldrig av. 

Hur många anställda har Vattenfall?

Inom hela koncernen jobbar runt 20 000 medarbetare. 

Eon

Vem är ägare till Eon?

Eon, E.ON Sverige, är del av energikoncernen E.ON SE. Ägare till E.ON Sverige är E.ON Nordic AB.  

Är Eon tyskt?

Huvudkontoret till energikoncernen ligger i tyska Essen. Koncernen har verksamhet i en rad europeiska länder. 

Är Eon privatägt?

Ja, E.ON SE är en av världens största privata energikoncerner. 

Äger Eon elnät?

Ja. Eon äger regionnät, mellanspänningsnät och lågspänningsnät. Stamnätet, de allra största elledningarna, ägs av Svenska Kraftnät, som är ett statligt bolag. 

Hur många anställda har Eon?

I Sverige jobbar runt 2 100 medarbetare på Eon. 

Fortum

Vem är ägare till Fortum?

Finska staten är majoritetsägare i Fortum.

Är Fortum privat?

Som sagt är den finska staten majoritetsägare i Fortum. Det innebär att företaget inte är helägt av staten och att företagets aktier kan handlas på börsen. 

Är Ellevio och Fortum samma sak?

Nej. 2015 sålde Fortum sin elnätverksamhet till Ellevio. 

Hur många anställda har Fortum?

Fortum har runt 5 000 anställda i Norden.