Anders Eriksson säger att i Väst finns många stora projekt som Västlänken och industrier, vilket gör att företagen inte är lika känsliga för konjunkturnedgångar.

Anders Eriksson utomhus
Anders Eriksson, regionombudsman för Elektrikerförbundets region Väst.

– De företag som har mest problem här är solcellsföretagen. De anställde ju väldigt mycket tidigare och hade en stor orderstock förra året, som de nog jobbat av. Med det ränteläge som är just nu så det lönar sig inte lika mycket att låna till solceller, samtidigt som elpriset ligger ganska lågt, det bidrar nog till att ordrarna minskat.

Hans Nilsson, regionombudsman i Nord.

Hans Nilsson är regionchef för Elektrikerförbundet i Nord, han säger att det inte varit så många varsel om uppsägningar i hans område. 

– Det största varslet vi har är på Bravida i Luleå med 19 personer, i övrigt några enstaka stycken.

Vad kan du berätta om det varslet?

– Att fack och arbetsgivare inte är eniga, därför har vi kallat in nämnden för turordning för ett yttrande. Det handlar om las-kretsar och turordning, och när fack och arbetsgivare inte är överens kan vi hävda Las 22, vilket innebär en las-lista för alla anställda, något som är speciellt för Installationsavtalet.

I övrigt säger Hans Nilsson att han inte känner någon stor oro för stora varsel i Nord.

Varselsituationen i övriga regioner:

Mitt: Extremt mycket svårt att hinna med, och det över hela regionen, inte bara i Stockholm.

Syd: Ökat. Mer än i Väst, men inte lika mycket som Mitt.

– Att företag säger upp personal vid jul och nyår är ganska vanligt men jag ser ingen våg, som söderut.

– Vissa företag har flaggat för att det ser lite kärvt ut inför 2024, men det har inte fått något genomslag än. Det kan eventuellt komma i februari/mars när alla företag har lagt sina budgetar.

Antal arbetslösa elektriker per månad 2023

Antalet har ökat under 2023 men var i december endast cirka 1,17 procent av alla som är inskrivna i Elektrikernas a-kassa.

Hans Nilsson påpekar dock en annan trend:

– En sak är att vi har så pass mycket utländsk arbetskraft här uppe, något vi har lyft med Installatörsföretagen. För ett av deras medlemsföretag hade varslat personal samtidigt som det finns andra företag i området som lånat in utländsk arbetskraft, vi undrade varför firmorna inte pratar med varandra. Vi fick gehör för vår sak, så när de utländska arbetarnas kontrakt går ut i början av nästa år så kommer dessa företag att låna in inhemsk personal istället.

– Vi jobbar stenhårt för att våra medlemmar ska ha jobb kvar och slippa arbetslöshet.

Turordning vid uppsägning

Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, ska det inom en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.