Det säger Erik Martinsson, medgrundare och vd för Svea Solar. Nyligen lanserade de sitt koncept med virtuella kraftverk där flera enheter med energi – solpaneler, batterier, värmepumpar, AC – sammankopplas och är med och balanserar nätet: minskar eller ökar mängden för att garantera rätt mängd el vid varje given tidpunkt.

Svea Solar vill bygga ett flertal solparker och tillsammans med ett större antal ”småsparare” skala upp det hela. Många bäckar små alltså, och målsättningen är att koppla upp över 400MW till nätet under nästa år. Något som skulle motsvara ett mindre kärnkraftverk.

En linjeritning av ett kraftverk och ett moln.

– När allt fler hushåll och solparker ansluts får vi en smartare användning av solenergi, vilket gör EU mer självförsörjande på energi och minskar det fortsatt stora beroendet av fossila bränslen, säger Erik Martinson.

Kunder kan tjäna ytterligare pengar

Svea Solar har redan låtit privata hem delta i ett pilotprojekt kallat Sun Rewards där allt från solceller till elbilsbatterier, hemmabatterier och värmepumpar ingått.

– Vi ser stor nytta med VPP då våra kunder kan tjäna ytterligare pengar på sin anläggning, inte enbart från solenergiproduktion, utan då de får belöning för att stabilisera nätet några sekunder då och då.

Nu ska det hela alltså erbjudas till en bredare kundbas. Inledningsvis erbjuds tjänsten i Sverige, men kommer omfatta fler europeiska marknader.

Det ska tilläggas att det finns flera företag som jobbar med samma koncept där privatkunder exempelvis kan ”hyra ut” sina batterilager till utjämning/stabilisering av nätet. En tjänst där tämligen stora pengar erbjuds.