Från och med den 1 november måste den som arbetskraftsinvandrar till Sverige ha en ”god försörjning”. Det definieras som 80 procent av medianlönen i Sverige.

För närvarande betyder det 27 360 kronor i månaden. Tidningen Arbetet har begärt ut siffror från Migrationsverket på alla arbetstillstånd som för närvarande ligger lägre än lönegolvet. Det resulterade i totalt 14 991 tillstånd.

De allra flesta gäller arbeten som bärplockare och restaurangbiträden. Men några tillstånd gäller även elektriker och elektronikreparatörer.

Arbetstillstånd ges för högst två år i taget. När de här tillstånden löper ut kommer de arbetskraftsinvandrare som tjänar under lönegolvet bli tvungna att lämna Sverige.

Inkomstkravet gäller bara arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.

Kravet gäller inte arbetstillstånd för säsongsarbetare. Sådana anställningar får vara i högst sex månader. Därefter kan den anställde och arbetsgivaren ansöka om förlängning.

Det nya lönegolvet beslutades i slutet av september och börjar gälla redan den 1 november.