Det säger Joakim Knutsson på LBW Elektronik AB. Vi pratar kopparnät och han lutar sig på SEK Handbok 459 och SS EN 50174-1 & 2, som säger att effekter upp till 30W är riskfritt, men därefter krävs för ändamålet godkända produkter och dokumentation.

Att utnyttja nätet för strömförsörjning har förstås sina fördelar och inte minst LED-armaturer är en ökande marknad.

”Kan bli ett växande problem”

Men det måste förstås göras rätt och farhågan är att det här kan bli ett växande problem i takt med att fler produkter kräver PoE, Power over Ethernet eller fjärrmatning på svenska, menar han.

– Ofta när det pratas om svagström, när det blir krångligt, så vill man ju slippa, så då tänker man att vi skippar det där.

Joakim Knutsson på LBW Elektronik AB kan datanät efter många år i branschen. I takt med ökande antal enheter som fjärrmatas, PoE, ser han en risk för problem. Foto: Jan-Erik Johansson

– Men inget kan vara mer fel. Tänk en elcentral där du börjar få glapp. Det här är precis samma sak, säger Joakim Knutsson. 

Felgjorda datanät kan leda till kommunikationsfel, men också varmgång i kabelbuntar och för snabbt åldrande kontaktytor med risk för, i bästa fall, avbrott och kostsam tid för felsökning.

Nya nät ska projekteras för 90W och vid kompletteringar i befintliga nät måste beräkningar göras innan fler enheter läggs till.

– Det här regelverket har gått marknaden förbi, och jag har redan varit med och bytt patchkablar i krånglande nät där fel produkter använts och börjat fungera dåligt. Regelverken är okända för många.

”Slarvas med material”

– Överlag slarvas det med att använda IP-klassat material till datanät. Det sitter IP-21 uttag på lastkajer eller fuktiga lager och det här funkar inte i längden, säger Joakim Knutsson.

Vi pratas vid på Elfackmässan i Göteborg, och står man där och hävdar ovanstående så finns förstås en lösning nära tillhands.

– Ja, vi säljer schweiziska R&M:s grejor och det är ett fabrikat som är testat och godkänt för 90W, säger Joakim Knutsson.

Det ska tilläggas att Wexoe AB, som LBW, är en del av, också tillhandahåller kurser i ämnet.

Fotnot: Kravet för alla som arbetar med PoE, (elkonsulter, installatörer, tekniker) är utbildning i RP1 – 3 (Remote Power). Kurserna är en vägledning för att lösa värmeproblem från fjärrmatning. Bygger på SS EN 50 174 1&2.