Det var under en träff för anställda på ett av de stora solcellsbolagen som medlemmen träffade förtroendevalda från Elektrikerförbundet som var på plats för att berätta om fackets verksamhet.

I sin anmälan skriver medlemmen ”Dom sa att det kostar nån procent på lönen, vilket jag tyckte var bra. Sedan kom en kontrollavgift varje månad. När jag ringer till dem då jag känner mig lurad kan dom inte förklara redigt vad den betyder. Jag ville ha detta återbetalat, men de sa nej. Då ville jag häva allt, men de sa nej.”

Totalt krävde medlemmen ett belopp på knappt 2 500 kronor av Elektrikerförbundet, det avser medlems- och kontrollavgift under den tid som medlemskapet varade.

Petter Johansson i halvfigur.
Petter Johansson, ombudsman på förbundskontoret.

Petter Johansson säger att han, efter det att förbundet fått vetskap om anmälan, såg till att medlemmen blev uppringd av en person i förbundet som förklarade vad medlems- och kontrollavgift är.

Fick han tillbaka några pengar?

– Nej, som jag förstod det kände han sig nöjd efter samtalet. Och nu har han gått vidare till ett arbete utanför Elektrikernas område.

Hur kom det sig att medlemmen inte förstod vad han skrivit under på?

– Under den här mässan träffade vi ett stort antal personer. Men en del av samtalen var nog ganska korta, och man hann kanske inte gå igenom alla detaljer.

Finns det något ni kan göra så ni inte hamnar som ärende hos ARN igen?

– En viktig lärdom för oss som organisation är att utbilda och coacha vår personal och förtroendevalda, inte minst i samtalsmetodik. Hur man hittar svar och hur man agerar. Kan man inte svara så får man återkoppla istället, säga ”att jag kan inte svara nu, men jag tar reda på det och ringer dig därefter”. I det här fallet var det ju specifikt kontrollavgiften som medlemmen var missnöjd med.

Betalar medlemmar i solcellsbranschen kontrollavgift?

– Ja, och anledningen till det är att man kan jobba på ackord, eller ha prestationslön. Lönen är också högre. Solcellsöverenskommelsen har ett undantag från ackordstidslistan som finns i Installationsavtalet, men det finns fortfarande möjlighet att arbeta på ackord om man kommer överens med arbetsgivaren. Man kan även arbeta under något annat prestationslönesystem.

Är detta första gången Elektrikerna har anmälts till ARN?

– Mig veterligen, ja.

Elektrikernas medlemsavgift

Medlemmar som är anställda på en firma med kollektivavtal betalar en procentuell avgift av lönen: 1,9 procent. Medlemmar som arbetar under Installationsavtalet betalar ytterligare 0,5 procent i ackordskontrollavgift. Totalt 2,4 procent av lönen.

Medlemmar som arbetar på företag där inkasseringsavtal saknas, eller är arbetslösa eller sjukskrivna betalar en fast avgift. Olika nivåer beroende på situation.