De senaste fem åren har det skett en explosion i antal elbilar och hybridbilar som rullar på de svenska vägarna. 

Andelen laddbara bilar har enligt Transportstyrelsens statistik ökat bland de nyregistrerade bilarna. Under 2022 var andelen laddbara bilar 9 procent av alla personbilar i trafiken.

Den utvecklingen kräver andra kunskaper än tidigare för att kunna utföra bilreparationer. Anställda på landets bilverkstäder behöver kompetens bland annat om hur elbilen görs spänningsfri innan de kan påbörja jobbet, och hur högspänningssystem fungerar.

Utbildningssystem i flera delar

Trots det behöver bilmekanikerna inte ha någon elbehörighet. Det är inte ett elinstallationsarbete. Därför omfattas de inte av det regelverk som gäller för auktorisation som elinstallatör, enligt Elsäkerhetsverket. 

Allt fler elbilar i trafiken

Under 2022 nyregistrerades 299 220 personbilar. Det som bland annat utmärker fjolåret  är att el för första gången är den vanligaste drivlinan. De laddbara bilarna stod för hela 54 procent av nyregistreringarna. Andelen laddbara bilar är nu 9 procent av personbilarna i trafik, enligt Trafikanalys.

Men Motorbranschens riksförbund har tillsammans med Bil Sweden, och SFVF tagit fram en branschstandard för säker hantering av elfordon. Den gäller som ett rekommenderat minimikrav. 

Urban Tibbelin, på Werksta, ansiktsporträtt
Urban Tibbelin, på Werksta

– Utbildningssystemet har flera delar för den som ska arbeta med elfordon. Sverige har kommit mycket längre än övriga Europa på det här området, säger Urban Tibbelin, chef över Operations på Werksta i Sverige, som har 28 skadeverkstäder över hela landet.

Han menar att det fortfarande kan vara svårt för elbilsägarna att hitta en kunnig verkstad. Särskilt på mindre verkstäder ute i landet.

Elbilar måste fixas på av person med rätt kompetens

Enligt en undersökning som Werksta lät göra förra året visste 61 procent av de svarande inte om man kan välja alla verkstäder för reparation av elbilar. 

Och bara 28 procent visste att man måste välja en verkstad som har rätt kompetens. 

– Tyvärr har inte alla den nödvändiga erfarenheten att reparera elbilar på ett säkert sätt. Att arbeta med en elbil som har mellan 400 och 800 volt är ju en enorm säkerhetsrisk. Du kan dö om du gör på fel sätt, säger Urban Tibbelin. 

Elutbildning ska lära ut om faror och risker

Men enligt den framtagna branschstandard som nu finns ska varje tekniker, plåtslagare eller servicemekaniker genomgå en grundläggande elutbildning där de lär sig om alla faror och risker med att hantera en elbil. Efter genomgången utbildning får de genomföra ett prov.

– Nästa nivå är för dem vars arbetsuppgifter innefattar att frilägga batteriet från en bil. Det är en stor process där man måste ha speciella skyddskläder, visir, skor och hjälm. Arbetsområdet ska vara avspärrat och personen som ska utföra jobbet går in med speciella verktyg. 

– Den arbetsplatsen har hjärtstartare och en krok som kan användas i fall man snabbt måste rycka ner personen och dra ut bilen, säger Urban Tibbelin. 

Bilfabrikanterna själva utbildar också personal som ska reparera deras elbilar i hur de ska jobba inne själva bilbatterierna. Men hur det ser ut kan skilja sig åt.

– För vissa av dem får du absolut inte jobba inne i batteriet, säger Urban Tibbelin. 

Elbilsstandarden innehåller övergripande regler och anvisningar för underhåll, service och reparation av elfordon, avgränsat till elsäkerhetstekniska aspekter. 

Branschstandarden i korthet

Standarden har två delar; en om allmän hantering och en om krav vid högvoltsarbeten. Man får bland annat lära sig om säkerhetsåtgärder, riskanalys, skyltning, rutiner och vilken utbildning som krävs för olika moment. Båda delarna är ett komplement till tillverkarens anvisningar.  

Det finns även en nivå för personer som vistas i verkstäder men inte arbetar på själva fordonet.

En ytterligare del ska också tas fram, med dokument, riktlinjer och mallar för hur man hanterar elen mer konkret. 

Motorbranschens riksförbund har tillsammans med Bil Sweden, och SFVF tagit fram branschstandaren. 

Få vet var de kan laga elbilen

En undersökning som Werksta lät göra i januari 2022 visar att mer än 61 procent av de svarande inte visste om man kan välja alla verkstäder för reparation av elbilar. Cirka 11 procent av de tillfrågade trodde att man kan det. Bara cirka 28 procent vet att man måste välja en verkstad som har rätt kompetens.

Undersökningen beställdes av Werksta och genomfördes av SynoInt i januari 2022. Panelundersökningen på webben besvarades av 1 010 svenskar i åldern 18–80 år. Urvalet var demografiskt representativt för befolkningen.