Brister i besiktningen av elbilar

Trots att antalet elbilar fortsätter öka på de svenska vägarna, saknas fortfarande särskild kontroll av de delar och komponenter som är unika för elfordon, såsom batteri, kablar eller laddningsutrustning.

Det här konstaterar Fordonsbesiktningsbranschen i sin senaste rapport.

Organisationen förmodar att ett kommande EU-direktiv kan innefatta specifika kontrollkrav för eldrivna fordon. Men det kan ta tid innan ett sådant direktiv är på plats.

Samtidigt har flera europeiska länder redan infört specifika kontroller av eldrivna fordon, till exempel Nederländerna och Norge.

Något som fordonsbesiktningsbranschen menar även skulle kunna införas i Sverige, men ”Transportstyrelsen är saktfärdiga”, skriver organisationen och uppmanar att särskilda kontrollpunkter för laddbara fordon införs omgående.


Försäljningsförbud för Easee

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för laddboxarna Easee Home och Easee Charge. Anledningen till försäljningsförbuden är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

– Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare istället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska, säger Joel Lee Antman, inspektör vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Elsäkerhetsverket ålägger nu Easee att återta de aktuella laddboxarna från sina återförsäljare, samt att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Det finns enligt Elsäkerhetsverket omkring 100 000 installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge i Sverige.

Elbilsladdare hänger på en vägg.
Easee Home är en av företagets två typer av laddboxar som Elsäkerhetsverket förbjuder.

Elsäkerhetsverket uppmanar konsumenter att använda de aktuella laddboxarna med viss vaksamhet fram till dess att produkten åtgärdats. Granskningen har inte visat att bristerna i laddboxarna leder till omedelbar personskada eller sakskada.

Uppmaningen till installatörer är att inte installera de aktuella laddboxarna.

Beslutet om försäljningsförbuden är en del i Elsäkerhetsverkets granskning av laddboxar till elbilar. Sex av de vanligaste modellerna på marknaden har granskats.

Elsäkerhetsverket meddelade sitt beslut om försäljningsförbud den 14 mars. Den 17 mars skickade Easee AS in ett överklagande av beslutet. Elsäkerhetsverket har nu överlämnat ärendet till Förvaltningsrätten i Karlstad för vidare prövning. 

Dessa laddboxar till elbilar har granskats

  • Garo – GLBDCM-T222WO
  • CTEK – Chargestorm Connected 2, model 17050
  • Charge Amps – Halo
  • Wallbox – Pulsar Plus
  • Easee – Home
  • Zaptec – Go