Det var när säljchefen hösten 2020 uppmärksammade att den aktuella butiken stack ut i statistiken gällande ”bortinventerade” produkter som företaget började granska butiken.

Då framkom bland annat att antalet byten av artikelnummer i det interna systemet, så kallad kösning, var väldigt högt. I den största butiken i landet, Hägersten, hade under perioden 2109-2020 skett 14 kösningar. I den aktuella butiken skedde under samma tid 636 kösningar.

Det hela gick till åtal, och åklagaren kunde via säljarnas swish-historik se väldigt många swishinbetalningar från olika personer, de flesta elektriker.

Villkorlig dom och böter

Totalt handlade det om 112 swishinbetalningar under perioden april 2019 till hösten 2020, då företaget uppmärksammade det hela. Sammanlagt sålde de båda säljarna på detta sätt butikens varor till ett värde av 130 000 kronor. Pengar som inte kom företaget till del.

Genom swishhistoriken kallade åklagaren flera av köparna att vittna. Köparna berättade att de trodde att de betalat för varorna till Elektroskandia, och inte till säljarna privat. Anledningen till att kunderna swishade och inte betalade med kort eller faktura var för att de fått förklarat för sig att de skulle få säljarnas personalrabatt om de swishade till deras privata nummer.

Av utredningen framgår även att de båda tilltalade har försökt att lura varandra.

Rättegången hölls i mitten av juni i Växjö tingsrätt som dömer de båda säljarna för grov stöld. De båda får villkorlig dom och dagsböter. Den ene på 37 000 kronor, den andre på 33 000 kronor.