Bakgrunden är att parterna förhandlat om att företagsavtalet mellan Securitas Technology Sverige AB och Elektrikerförbundet: Larm- och säkerhetsavtalet, ska inrangeras, föras in, i det avtal som Elektrikerförbundet har med Installatörsföretagen för mindre larmföretag: det nästan likalydande Larm- och säkerhetsteknikavtalet.

Tvisten i förhandlingarna handlar om att ersättningarna i företagsavtalet mellan Securitas och Elektrikerförbundet är högre, i vissa fall dubbelt så höga, som i Larm- och säkerhetsteknikavtalet. Det här vill facket få in i det nya avtalet, men företaget säger nej.

Företaget sade upp avtalet

Den 20 juni sade Securitas helt plötsligt upp avtalet, vilket ledde till att Elektrikerförbundet dagen efter, den 21 juni varslade Securitas om strejk för alla sina medlemmar på Securitas.

Då återtog Securitas sin uppsägning av avtalet, Elektrikerna återtog i sin tur sitt varsel och parterna kom överens om att förlänga avtalet till den 31 augusti. Sedan den 17 augusti har så parterna återupptagit förhandlingarna, men nu med hjälp av en medlare från Medlingsinstitutet. Det har inte hjälpt. Under torsdagen, den 31 augusti, då avtalet gick ut, varslade Elektrikerna åter Securitas om strejk.

Då träder varslet i kraft

Stridsåtgärden omfattar strejk och blockad av allt arbete på Securitas Technology Sverige AB. Varslet träder i kraft den 12 september klockan 00.00.

Det är i dagsläget ungefär 300 anställda som berörs av företagsavtalet mellan Securitas och Elektrikerförbundet.

Fotnot: Företaget hette tidigare Stanley Security

Detta gäller

Arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelse försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelse. Arbetsskyldighet föreligger inte för blockerat arbete för anställda som inte omfattas av arbetsnedläggelsen.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa arbetstagare omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter.

Stridsåtgärden gäller tills vidare till dess Elektrikerna har träffat kollektivavtal med Securitas Technology Sverige AB eller Elektrikerna återkallar stridsåtgärden helt eller delvis.