Vad är bodavtalet?

Det är en överenskommelse i kollektivavtalet mellan Byggnads och Byggföretagen för att höja standarden på omklädningsrum och mat- och hygienutrymmen. 

I grunden finns arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hur en arbetsplats ska vara utformad med omklädningsrum, toaletter med mera. Den grundläggande föreskriften heter ”Arbetsplatsens utformning”. Det som där förtydligas i överenskommelser i kollektivavtal, till exempel i installationsavtalets bilaga 5. 
Om ett elföretag är underentreprenör åt ett byggföretag, till exempel Skanska, gäller bodavtalet även elektriker. Om bägge yrkeskategorierna finns på arbetsplatsen så ska standarden på personalutrymmena vara samma för bägge.  

Hur stor ska en byggbod vara?

Bodstandarden är minst 3,4 kvadratmeter per person (toalett är inte inräknad) och minst 2,4 meter i takhöjd. Det ska även finnas en anslagstavla med information och ett matrum med bord, med 80 centimeter axelbredd per person. Ett vilorum måste det också finnas.

Kan jag duscha i byggboden?

Ja. Det ska finnas dusch, kranar och diskbänk i ett tvättrum. En tvättkran per påbörjat fyrtal personer. Och duschen ska ha avskärmning. Duschen ska finnas i ett utrymme som kan låsas inifrån för att män och kvinnor ska kunna duscha åtskilda.  

Hur många toaletter ska det finnas?

Vattenklosett eller torrklosett av modern typ ska installeras på lämpligt sätt på arbetsplatsen. Toaletterna ska vara skilda för män och kvinnor eller så ska det vara skild användning av toaletterna. Även handfat inne på toaletten rekommenderas. 
Det rekommenderas en (1) toalett per 15 personer som vistas mer än tillfälligt på arbetsplatsen.
Det bör dessutom placeras toalettmoduler i nära anslutning till där arbete utförs.

Hur ofta ska byggboden städas?

  Alla ytor ska dammsugas varje dag och våttorkas en gång i veckan. 

Måste jag ta hem arbetskläderna efter jobbet?

Nej. Du har rätt att få både ett låsbart skåp på byggarbetsplatsen och ett skåp som du kan hänga dina privata kläder i. I omklädningsrummet ska du ha ett minst 30 centimeter brett låsbart skåp och ett 30 centimeter brett fackskåp. Till skåpet där du låser in dina privata kläder behöver du dock själva fixa lås efter att Byggnads förlorat ett mål i Arbetsdomstolen. 
Men enligt installationsavtalet är elektrikerna inte ersättningsskyldiga om de inte får något låsbart utrymme till att förvara  arbetskläderna i byggboden eller verktygen ute på bygget. 

David Wikström kommenterar: Det är en rätt stark skrivning. Om arbetsgivaren inte har fixat ett förvaringsutrymme som kan låsas måste den alltså betala allt om det stjäls. 

Vad gör jag om det inte finns någon byggbod på bygget?

Fråga redan när chefen ringer och meddelar att du ska byta bygge om de ordnat så att du har en egen matplats och eget skåp på det nya stället. Och se till att byta om på den nya arbetsplatsen, inte på den gamla. Det är ett sätt att säkerställa så att du faktiskt får ett sådant utrymme. 

Vad har jag mer rätt till?

Det står exempelvis i installationsavtalet hur förutsättningarna ska vara när du utför arbetsuppgifter som att läsa ritningar och utföra skrivarbete på byggarbetsplatsen. Då ska det vara tillfredsställande belysning. 

”Med hänsyn till omfattning och varaktighet vid varje arbetsplats ska ordnas ett rymligt och låsbart materialförråd med tillfredsställande belysning, avsedd för förvaring av material, verktyg och ritningar”.