De regionala skyddsombuden inom El-ettan la upp en delvis ny strategi för sitt arbete under hösten. I stället för att till största delen jobba med akututryckningar, så vill man jobba mer förebyggande.

Ett första projekt var att ta sig an alla de 320 butikerna i det enorma köpcentret Mall of Scandinavia i närheten av Friends Arena i Solna.

Trots väl tilltagen tid så hann de endast med en tiondel av butikerna.

– Vissa butiker tog en halv dag, berättar Nils Thorsell, arbetsmiljöansvarig inom El-ettan, som också konstaterar att det var en bra stämning vid skyddsronderna.

De regionala skyddsombuden konstaterar att man helt enkelt inte hinner med att besöka alla butiker. I stället har man nu skickat ut information till alla butiker.

– Ägarna och Peab har vetat om problemen. Men arbetsmiljöorganisationen var undermålig, säger det regionala skyddsombudet Nille Thorsell. Foto: Eric Salomonsson
– Allt som allt har det varit tolv regionala skyddsombud som växlat vid skyddsronderna. Det har varit en trevliga bra stämning, berättar Nils Thorsell om satsningen på förebyggande skyddsronder med butiksägare, köpcentrets ägare och varje elföretag.

Nils Thorsell berättar också att man i de enskilda butikerna till en början var oförberedda på besöket, då köpcentrets ägare inte skickat ut den information som skulle ut innan besöket.

– Det mesta vi hittade var att det saknades omklädningsrum. Elektrikerna bytte om ute på arbetsplatsen och de hade lunchrum i butiken, berättar Thorsell.

Bland annat hittade de en butik där omklädningsrummet och matplatsen för 50 människor bestod av 13 stolar plus bord, en dusch, inga skåp utan alla kläder låg på golvet.

Hur ska det vara då?

– Vi har ett bodavtal. Det är tydligt hur mycket plats det ska finns. (Se faktaruta)

Var det några andra problem ni mötte?

– Det var en del nödutrymmesvägar som var blockerade, men det åtgärdades ganska lätt.

Andra problem de mötte var att man lånat in företag utan något kollektivavtal.

De hittade också ett företag där man misstänker att det saknar behörig installatör.

– De fallen har vi lämnat vidare till Elsäkerhetsverket.
Andra problem har lämnats vidare till Arbetsmiljöverket.

Vad drar ni för erfarenheter av skyddsronderna?

– Det är här vi ska vara. Man känner att här kan vi göra stor skillnad. Vi har fått till nya skyddsombud på små företag och vi har pratat med många företag om arbetsmiljöplaner, säger Thorsell.

Bodavtal

Gäller från 2010-01-01. Med vissa dispensregler:

  • Minst 3.4 kvm per person. Minst 2.40 m i takhöjd.
  • Matrum – Bord med 80 cm axelbredd per person.
  • Tvättrum – En tvättkran per påbörjat fyrtal personer. Dusch med avskärmning.
  • Klädförvaring – Två 30 cm breda och 50 cm djupa skåp med sittbänk. Torkskåp eller liknande
  • Toalett – Vattenklosett eller torrklosett av modern typ installeras på lämpligt sätt på arbetsplatsen
  • Städning – Daglig städning och härutöver grundlig rengöring en gång per vecka.

Mer information om reglerna för omklädningsrum och lunchrum hittar du på: http://www.sef.se/Arbetsmiljö/Personalutrymmen

Här ser man varken knivsäkringar eller huvudbrytare. Dessutom är skylten skruvad med vanliga skruv rätt in i kapslingen så man bryter CE märkningen.

Två gavlar till en ställning som är ihop tejpade till en stege. Här gick inga elektriker upp

Att vi hittar sopborstar ibland är väl en sak. Men aldrig förr har vi sett en kvast.

Belysningsstavar i taket som växlat färg i en butik.

Regionala skyddsombud på El-ettan satsade på att förebygga problemen vid många av butikerna på Mall of Scandinavia.