Låt oss ta det grundläggande först: en jordfelsbrytare är en strömbrytare som bryter strömmen i den krets som den är ansluten till om den upptäcker ett jordfel.

Om du får en stöt vid kontakt med elektrisk utrustning är det ett tecken på att det finns ett jordfel någonstans i ditt elsystem. Detta kan utgöra en betydande säkerhetsrisk för personskada, husbrand eller skador på apparater som är anslutna till systemet.

Det finns flera olika typer av jordfelsbrytare som är lämpliga för olika ändamål.

Typ A används i hemmen och skyddar oss mot jordfel på växelströmsinstallationer. Den här typen finns normalt på alla kretsar i elcentralen i hemmet.

Typ F har ett utökat täckningsområde jämfört med typ A och används för typiska hushållsapparater.

Trots den utbredda användningen av sådana moderna installationer tycks det fortfarande saknas kunskap om ämnet.

Typ B upptäcker jordfel på både växel- och likström (AC och DC) och har därför ett bredare tillämpningsområde, till exempel för laddning av elbilar, omvandling av solenergi till elektricitet eller för frekvensstyrda trefasmotorer i värmepumpar.

Saknas kunskap

Elektronik kan ge upphov till ett likströmsfel och ett jordfel när man laddar en elbil. Kraftomvandlare i solcellsanläggningar och batterier för energilagring kan generera likströmsfel som standardskyddsanordningar inte nödvändigtvis upptäcker. Värmepumpar, HVAC-system och liknande använder ofta kraftfulla och frekvensstyrda trefasmotorer, där DC- eller högfrekventa strömfel kan uppstå.

Trots den utbredda användningen av sådana moderna installationer tycks det fortfarande saknas kunskap om ämnet – både bland konsumenter och installatörer. Särskilt jordfelsskydd för kretsar avsedda för laddning av elbilar är en återkommande fråga för yrkesverksamma. Elbilsbatterier laddas med likström, medan det elnät som vi använder i svenska hem är växelström.

Det är därför hög tid att titta närmare på elsäkerheten. I verkligheten ställer man som konsument eller representant för en bostadsrättsförening sällan frågor om installationen av sådana lösningar – man förväntar sig att en färdig installation ska fungera och att den ska vara säker och trygg i användningen.

Säkerheten högst på dagordningen

Det är därför avgörande att installatörerna själva har full kontroll över utrustningen och att säkerheten står högst upp på dagordningen.

År 2017 infördes ett myndighetskrav via SEK Svensk Elstandard om att alla nyinstallationer av batteriladdare ska ha jordfelsskydd typ B eller motsvarande.

Det är inte enbart konsumentens ansvar att kontrollera detta, utan även elektrikerns ansvar.

Det har gått många år sedan tilläggskraven etablerades, men bland elektriker finns fortfarande en kompetensbrist kring dessa obligatoriska krav, Det mest populära exemplet är vid laddning av elbilar. För att ladda säkert behöver du använda en jordfelsbrytare av typ B som hindrar likström från att strömma från batteriet i elbilen tillbaka till elsystemet i ditt hem.

Tyvärr är en sådan installation utan en jordfelsbrytare eller en typ A-brytare förmodligen vanligare än vad vi vill tro – av en eller flera anledningar:

1. Laddningsplatsen är äldre än 2017, innan kraven trädde i kraft.

2. Installatören av laddningspunkten kände inte till bestämmelserna tillräckligt väl.

3. Du laddar din elbil via ett vanligt uttag i avsaknad av en laddningspunkt.

4. Laddningsstationen är en äldre modell utan inbyggt likströmsfilter och jordfelsbrytare av typ A/F eller typ B.

Kan leda till brand

Eftersom våra hem är utrustade med typ A-skydd kan det hända att jordfelsskyddet inte fungerar. Detta kan leda till en elektrisk stöt och i värsta fall till brand.

Det skulle också bli problematiskt med försäkringsbolaget om sådana skador uppstår i installationer som inte uppfyller säkerhetsbestämmelserna. Det är inte enbart konsumentens ansvar att kontrollera detta, utan även elektrikerns ansvar.

Därför måste säkerheten stå högst upp på dagordningen för elektriker i moderna installationer som solceller på tak, luft/vattenvärmepumpar och laddning av den ständigt växande elbilsflottan.