Företagsavtalet mellan Securitas och Elektrikerförbundet förlängs nu till sista augusti, sedan löper avtalet med 7 dagars ömsesidig uppsägningstid.

Från och med 17 augusti ska förhandlingar ske mellan parterna om inrangering av företagsavtalet till det avtal som Elektrikerförbundet har med Installatörsföretagen för mindre larmföretag: det nästan likalydande Larm- och säkerhetsteknikavtalet. Det kommer att ske under medling med stöd från Medlingsinstitutet.

– Vår ingångspunkt är att vi vill ha med de värden som finns i företagsavtalet i det nya avtalet, säger Tomas Jansson, Elektrikerförbundets biträdande förhandlingschef.

Företagsavtalet har högre ersättningar

Tvisten mellan parterna har handlat om att företaget sagt upp gällande avtal, och samtidigt uttryckt en önskan om att bli medlemmar i IN, Installatörsföretagen, och då gå under det avtal som Elektrikerförbundet har med IN. Men Securitas företagsavtal har högre ersättningar än IN:s avtal, i vissa fall de dubbla, och detta mervärde vill facket ha med in i det nya avtalet. Något företaget motsatt sig.  

Tomas Jansson
Tomas Jansson

Efter fackets strejkvarsel har företaget nu återtagit sin uppsägning av avtalet, och förhandlingarna kommer att återupptas i slutet av augusti.

– Det känns såklart skönt att vi kan förhandla fram en lösning och att den svenska modellen funkar, säger Tomas Jansson.

Hur har det gått med medlingsvärvningen på företaget?

– Vad jag har förstått har det gått väldigt bra. Nu har vi köpt oss lite lugn och ro till i slutet av sommaren, men striden är på inget sätt över, den kommer att ta fart på allvar i slutet av augusti.  

– Vi vill skydda våras medlemmars och även framtida medlemmars villkor på det här företaget.

Fotnot: Företaget hette tidigare Stanley Security