Att tiderna är tuffa har de flesta märkt. Möjligen med undantag av näringslivstopparna och falukorvsviftande politiker.

Människor är oroliga för sina jobb, företagen oroliga för sina orderstockar. Gemensamt är vi oroliga för räntor och energipriser. Vi får tipsen från statsministern att ”bita ihop”.

I skuggan står arbetsmarknadsministern helt ovetandes om sitt uppdrag. Han påstår sig veta att vi närmar oss en lågkonjunktur och att arbetslösheten kommer stiga. Det tror jag han har helt rätt i.

Men i slutsatsen att vi måste minska arbetsförmedlingens resurser och dessutom dra ned på yrkesutbildningar för vuxna så är han svaret skyldig. Efter både politiska och fackliga strider så står det klart med huvudavtal och en utbyggd omställning. Lika klart är det att den är underfinansierad från regeringen. 

Från ett jobb till ett annat

Omställning och utbildning. Ni vet, från ett jobb till ett annat. En typiskt bra devis i vikande konjunkturer. Där människor också går från en inkomst till en annan så att köpkraften kan upprätthållas. För att företagen faktiskt ska fortsätta ha kunder för att undvika uppsägningar och att konjunkturen blir än värre. 

En arbetsmarknadsminister som inte förstår sitt uppdrag likt Johan Pehrson kommer inte att lösa något alls mer än möjligtvis nytt rekord i passivitet. Ytterst ansvarig för statsråden är såklart statsministern Ulf Kristersson. Men med rådet ”bit ihop” så tror jag inte vi ska hoppas på något annat från honom.

När vi står inför prövningarna som ligger framför oss och med det facit som ligger bakom oss kunde vi istället valt att göra något bra. Vi kunde valt att bygga ut våra stamnät i landet för att mota bort prisskillnaderna inom elområdena. Vi kunde valt att rekrytera fler till utbildningarna istället för att som nu lägga ner dem.

Mota bort lågkonjunktur

Vi kunde byggt ut en energiproduktion i södra Sverige för att på samma sätt pressa priset, men också öka säkerheten i våra nät. En utbyggd produktion hade också möjliggjort att vi fortsatt kunnat hålla ett högt tempo i en grön omställning

Hade vi dessutom gjort det med egen personal istället för att ge jobben till utlandet så kunde vi jobbat med både arbetsmiljöfrågor, minskat arbetslösheten och dessutom ökat säkerheten ytterligare genom att så kallat främmande makt inte har nycklarna till vår infrastruktur.

Det är ett alternativ för att mota bort lågkonjunkturen. Ett alternativ som hade varit bra för och skapat trygghet för våra medlemmar.

Men istället för att mota lågkonjunkturen så har regeringen valt att möta den och hälsa välkommen. Och tyvärr bana väg för att den biter sig fast