2022 är det val i Sverige, det har nog inte gått någon förbi. Partierna positionerar sig, sociala medier spårar ur och samtalen kamrater emellan tenderar att nå någon decibel högre.

Alla har ju såklart rätt i varje samtal, och det ställningstagandet tar man strid för. Jag också.

Samtidigt försöker partierna locka till sig väljarna i det ena slagordet efter det andra, nya plakat med nya tilltalande sakfrågor. Varje gång såklart helt utan konsekvensbeskrivningar eller någon långsiktig vision för samhället. Det är inget annat än ren och skär plakatpolitik och populism.

Som politiker skulle det vara ett stort erkännande av den egna okunskapen – läs på sociala medier vad som är hett och gör sedan ett sådant uttalande. Ursäkta – men vad ska vi då ha politiken till?

Väljer man att stå utanför och gapa över allt som är fel, oavsett om det är i politiken eller i avtalen och på arbetsmarknaden, då sitter man på läktaren.

Per-Ola Nilsson, ombudsman Elektrikerna region Syd

Det är inte väljarna partierna ska lyssna på

I bakgrunden är det såklart andra processer som styr. Partierna har i grund och botten sina ideologiska inriktningar som rättesnöre, och därefter kongressbeslut (det kallas lite olika beroende på parti) för de stora penseldragen, men också beslut i lokala styrelser och medlemsmöten för de lite närmare frågorna. Det där som styr vår vardag.

Gemensamt i alla de här delarna är att det är medlemskapet i ett parti som avgör. Så till alla er som gapar efter att ”Nu måste minsann politikerna lyssna på oss väljare” – Nej det måste de inte och det bör de inte.

Som väljare får du välja mellan de alternativ som finns på valdagen. Vill du bli lyssnad på och påverka det politiska innehållet, då är det medlem i ett politiskt parti du ska vara.

Vill du dessutom få så stort genomslag som möjligt, så bör du dessutom ta med dig dina kollegor på arbetsplatsen. Chansen att ni har gemensamma intressen och behov i samhället är nämligen otroligt stor.

LO och S har ett gemensamt rättesnöre

Många är de som reagerat på att LO och deras 14 medlemsförbund, där Elektrikerna är ett, har deklarerat att de ska driva en facklig valrörelse och att de uppmanar människor att rösta på S.

Men anledningen är mycket enkel och den är fångad i texten här ovan.

Det är nämligen där vi har ett gemensamt ideologiskt rättesnöre och det är där vi historiskt varit medlemmar och också haft ett stort inflytande på det politiska innehållet.

Med fler arbetare som medlemmar i LO förbunden och i Socialdemokraterna så kommer innehållet att vridas på ett håll som arbetarna vill ha och behöver.

Per-Ola Nilsson, ombudsman Elektrikerna region Syd

Läktaren är full – gå med i matchen

Någon säger säkert ”sossarna var bättre förr, då var de det riktiga arbetarpartiet”. Och så är det kanske, jag har inte haft rösträtt tillräckligt länge för att veta.

Helt säkert är att det var fler av fackens medlemmar förr som var medlemmar i partiet, och då såklart också utövade sitt inflytande som medlemmar i partiet. På exakt samma sätt som vi kan och bör göra över våra kollektivavtal och så vidare.

Medlemmar i facket äger avtalet, medlemmar i partiet äger politiken. Det ger såklart också resultatet att med fler arbetare som medlemmar i LO förbunden och i Socialdemokraterna så kommer innehållet att vridas på ett håll som arbetarna vill ha och behöver.

Väljer man att stå utanför och gapa över allt som är fel, oavsett om det är i politiken eller i avtalen och på arbetsmarknaden, då sitter man på läktaren.

Jag tycker läktaren är full och att vi borde vara fler som är med i matchen.