– Northvolt struntar totalt i den svenska modellen och skiter totalt i människorna som jobbar med att bygga fabriken, det enda de bryr sig om är att de ska kunna bygga batterier, säger Mathias Hansson.

Mathias Hansson är ombudsman för Elektrikerna i region Nord, och har sedan Northvolt påbörjade bygget av batterifabriken i Skellefteå lagt mycket arbete på att försöka säkerställa arbetsmiljö och villkor för dem som arbetar på bygget. Men det har varit svårjobbat, inte minst för att Northvolt inte velat, eller kunnat, svara på vilka företag som befinner sig på bygget.

– Jag och min kollega från Byggnads har fått bedriva detektivarbete för att försöka få reda på vilka företag som finns på sajt, berättar han.

Bakgrunden till den stämning som nu är inlämnad till Skellefteå tingsrätt är en händelse sommaren 2021. Mathias Hansson och hans kollega från Byggnads gjorde ett sedvanligt arbetsplatsbesök på bygget och träffade några slovakiska arbetare som arbetade med rörmontage.

– När vi pratade om lön så sa de att ”vi tjänar okej, men om ni vill veta några som har det riktigt jävligt dåligt, så häng med här. Det är några indier här”, berättar Mathias Hansson.

Razzia på Northvolt

Mathias Hansson och hans kollega följde med slovakierna till ett tält där ett par indier stod och monterade rörupphängning. Ombudsmännen och de indiska arbetarna började prata.

– Vi frågade om lön, de sa att ”vi får 10 euro all inclusive”. ”Vadå all inclusive?”, frågade vi. Det visade sig att de arbetade tio timmar per dag, de fick inget för övertid, inget traktamente, ingen semester. De hade alltså tio euro per timme, och inget mer. Räknar man baklänges så låg väl timpenningen på under 50 kronor.

Därefter hade ombudsmännen möte med Northvolt där de lyfte indiernas situation. Men responsen blev inte vad de hade räknat med. 

– De började ifrågasätta oss, att vi hittade på, ”det kan väl inte vara några indier här, hur har de tagit sig hit?”. Vi svarade: ”men inte vet vi”.

Mathias Hansson
Mathias Hansson

Mathias Hansson berättar att de indiska arbetarna de träffade inte kunde visa upp några ID06 när han efterfrågade det, men däremot visade upp id-kort från något europeiskt land. Att de inte var européer vad dock tydligt.

– Vi började misstänka att de här personerna inte ska vara här, så då pratade vi med myndigheterna.

I november 2021 genomfördes en razzia på Northvolt. De fyra myndigheterna som tillsammans gjorde insatsen var Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Jämställdhetsmyndigheten. Resultatet av insatsen blev bland annat misstänkta brott mot utlänningslagen och brott mot arbetstidsreglerna samt brister i personalliggare.

Under våren 2022 förhördes Mathias Hansson om sina iakttagelser på bygget. Nu har det hela gått till åtal. Såväl Northvolt som deras personalansvarige åtalas för brott mot utlänningslagen, gällande sju indiska arbetare och fyra serbiska.

Kräver inte kollektivavtal

Mathias Hansson säger att han ser en brist hos Northvolt i sättet de bedriver sina projekt.

– De ställer inte krav på kollektivavtal, och har man inte kollektivavtal i Sverige så måste man följa arbetstidslagen, vilket innebär att de anställda ska arbeta 40 timmar i veckan.

– Dock har Northvolt krav på sina entreprenörer att följa svensk lag, men de företag på bygget som inte har kollektivavtal följer inte svensk lag. För de utländska arbetare som arbetar här arbetar inte 40 timmar i veckan, utan de jobbar på rotation, kanske sex veckor i sträck och sedan åker de hem i två veckor. Det här blundar Northvolt för.

Vi hade kunnat hjälpa Northvolt med massor av problem, om de hade varit intresserade.

Mathias Hansson

– Vi hade kunnat hjälpa Northvolt med massor av problem, om de hade varit intresserade.

Vad tänker du om att det hela nu gått till åtal?

– Det bekräftar min världsbild, att Northvolt inte har en aning om vad de sysslar med.

Den 29 augusti är rättegången planerad att äga rum i Skellefteå tingsrätt. Förutom Mathias Hansson är även hans kollega från Byggnads kallad att vittna.

Northvolt svarar

Northvolt väljer att ge sin kommentar till artikeln via mejl, enligt nedan:

”Jag blev förvånad när jag hörde vad Mathias sa, eftersom vi ju jobbat hårt tillsammans med både fackförbund och myndigheter under de senaste åren för att bekämpa byggfusket.

Jag kontrollerade också med mina kollegor om Mathias lyft någon kritik i närtid på våra fackliga samverkansmöten, men fick reda på att han inte haft möjlighet att närvara. 

Vi tog därför ett möte för att fråga vad som föranledde den här kritiken. Mathias lyfte då att även om till exempel Byggnads och Målarna beskrivit att vår samverkan blivit bättre, så känner Elektrikerna att vi inte samverkar lika nära med dem, och att de inte har de ekonomiska resurserna som krävs för den samverkansform vi har med till exempel Byggnads.

Så vi kom överens om att återstarta arbetet för att hitta bättre samverkansformer som känns rätt även för dem, och det ser vi fram emot att göra.”

– Anders Thor, ansvarig för samhällsrelationer på Northvolt.  

Anders Thor
Anders Thor.

Svar direkt från Mathias Hansson

Att Anders Thor blir förvånad att höra vad jag har att säga bekräftar ju återigen att Northvolt inte verkar förstår vikten av krav på kollektivavtal, granskning och kontroller.

Att jag inte medverkat in några möten senaste tiden är väl bland annat på grund av att Northvolt har ställt in det enda möte som har varit.

Vi emotser en nystart och hoppas på att företaget ska påvisa att man har de avsikter som man säger.

– Mathias Hansson