De fyra myndigheterna som tillsammans gjorde insatsen var Polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Jämställdhetsmyndigheten.

Resultatet av insatsen blev bland annat misstänkta brott mot utlänningslagen och brott mot arbetstidsreglerna samt brister i personalliggare.

Mathias Hansson framför arbetarplatsens baracker utomhus i snön

Northvolt-bygget

”Slavliknande förhållanden” på Northvolt – El­ek­tri­ker­na hotar med blockad

Nyheter

Under insatsen kontrollerade polisen totalt 49 arbetstagare. Utifrån dessa kontroller uppkom i 14 fall en fråga om utlänningens tillstånd att arbeta i Sverige och därigenom även rätt till vistelse. I dessa 14 fall genomfördes därför inre utlänningskontroller som resulterade i 12 avvisningsbeslut, av vilka 3 personer togs i förvar. Brottsanmälningar för brott mot utlänningslagen kommer enligt polisen att upprättas. 

Arbetsmiljöverket kontrollerade sex företag. I dessa kontroller hittades fallrisker och misstanke om brott mot arbetstidsreglerna. Arbetsmiljöverket fann även utländska arbetstagare som inte var anmälda i utstationeringsregistret. Dessutom konstaterades ohygieniska toalettutrymmen ute på platsen.

Jämställdhetsmyndigheten kom i kontakt med ett antal personer där gränsen för vad som skulle kunna definieras som exploatering ligger nära. Personerna har kommit till Sverige i tron att arbetsgivaren ordnat det formella. De drabbas nu av förlorad inkomst samt kostnad för hemresa.