Avtalet är tvåårigt och följer industrins Märke med löneökningar på lägst 4,1 procent 2023 och 3,3 procent 2024. Lägstalönerna får en uppräkning med upp till 6,97 procent.

Minimilönen för yrkesarbetare med fem års erfarenhet blir över 30 000 kronor i månaden.

Utöver detta ingår i avtalet bland annat ett nytt tydligare sätt att beräkna föräldraledighetstillägg samt att ett partsprojekt startas för att göra energibranschen mer attraktiv för arbetstagarna.