Nu har övriga fack och arbetsgivare att förhålla sig till Märket.

LO-samordningen, vilket Elektrikerförbundet är en del av, har sagt sig hålla sig till Märkets procentsatser. Likaså Svenskt Näringsliv, vilka Installatörsföretagen är en del av.

Alla LO-förbund förutom Transport ställer sig bakom LO-samordningen.

Totalt ska 450 kollektivavtal förhandlas denna vår. Alla har att förhålla sig till industrins märke.