Johannes Bosch från Adresys var på plats under höstens elmässa i Kista för att visa upp t-shirten för elektriker och företag.

T-shirten känner av en elolycka genom spänningen mellan överarmarna, eller ett fall, via elektroder i tyget. Användaren kopplar upp sig via sin mobil, och lagrar sina personuppgifter och nödkontakter i den tillhörande portalen.

I händelse av en nödsituation aktiveras en räddningskedja vilken består i att nödkontakterna informeras dels via ett automatiskt röstsamtal, dels via sms, med exakt plats var den skadade befinner sig.

Vid en fallsituation aktiveras larmet endast om personen förblir orörlig efter fallet, så det sker alltså ingen aktivering om du till exempel hoppar ned från en stege och sedan går därifrån.

T-shirten ska inte ersätta obligatorisk utrustning, utan ses som en extra säkerhet.

Ersätter inte skyddskläder

Det går även att ställa in en timer, för arbete på platser utan mottagning. Om timern går ut utan att du avslutar timern aktiveras larmet automatiskt. Vid behov går det även att starta larmet manuellt.

Allt detta låter såklart väldigt smart, men risken med allt mer utvecklad utrustning är att arbetsgivare ser smarta kläder som Adresys t-shirt Angel som ett sätt att spara in på personal.

Riskerar inte den här utvecklingen att mer ensamarbete kommer att ske?

Johannes Bosch är beredd på frågan.

– Angel är inte tänkt att ersätta personal, den ska ses som en extra säkerhet. Den ersätter inte heller obligatoriska skyddskläder eller skyddsutrustning.