Din röst är viktig! I de lokala avdelningarna arbetar fackligt förtroendevalda som är demokratiskt valda av avdelningens medlemmar. Alla medlemmar som tillhör Avdelning 28 har möjlighet att rösta.

Valen kommer ske elektronisk från 26/1-17/2. Rösta genom att gå in på https://sef.easyvote.se. Du kan logga in antingen med ditt BankID eller med personnummer och ditt mobilnummer.

De förtroendeuppdrag som vi nu ska välja våra representanter till är:

ORDFÖRANDE
1 st (2 år)

 • Avdelningsordförandes uppgifter är lite kortfattat bland annat dessa:
 • Hen har det administrativa ansvaret för avdelningen
 • Att tillsammans med styrelsen planera, budgetera och utvärdera en verksamhetsplan.
 • Att tillsammans med styrelsen ansvara för att verksamhetsplanen genomförs genom att själv utföra och/eller delegera ansvar och uppgifter till förtroendevalda, samt att utbilda/stötta dem i sina uppdrag. 
 • Att tillsammans med styrelsen verka för medlemsvärvning och se till att utbildningar genomförs för medlemmar och förtroendevalda inom avdelningen.
 • Att tillsammans med styrelsen bygga nätverk mellan klubbar och fackliga ombud. 

STYRELSELEDAMÖTER
4st (2 år, hälften 1 år) och SUPPLEANTER 2 st (1 år) 

 • Avdelningsstyrelsens uppdrag är lite kortfattat bland annat dessa:
 • Att planera, budgetera och utvärdera en verksamhetsplan.
 • Att ansvara för att verksamhetsplanen genomförs genom att själv utföra och/eller delegera ansvar och uppgifter till förtroendevalda, samt att utbilda/stötta dem i sina uppdrag. 
 • Att verka för medlemsvärvning och se till att utbildningar genomförs för medlemmar och förtroendevalda inom avdelningen.
 • Att bygga nätverk mellan klubbar och fackliga ombud. 

CR-OMBUD
4 st (2 år, hälften 1år) och ERSÄTTARE 4 st (1 år)

Dessa personer skall representera Avd 28 (Norr-och Västerbotten) på Centrala Representantskapsmötet.

Dessa möten hålls 1 gång per år i november i Stockholm (plus förmöten och ev. extrainsatta möten vid behov) där 54 ledamöter från hela Sverige ingår (4 st från Avd 28) samt förbundsstyrelsen.

På CR fattar man beslut och inriktning om facklig verksamhet, ekonomi, medlemsavgifter, motioner med mera.

VALBEREDNINGEN
3 st (2 år) och SUPPLEANTER 3 st (2 år)

Valberedningen arbetar med att ta emot nomineringar, hitta och förorda valbara personer för Avd 28:as (Norr-och Västerbotten) uppdrag samt att administrera dessa valprocesser.

I valberedningen ingår 3 st ordinarie valberedare och 3 st suppleanter.

Vid lika röstetal avgörs valen med lottning på Avdelningens representantskap. 

Valen kommer avslutas 17 februari kl 13.00 på Avdelningens representantskap som äger rum den 17-18 februari på Scandic i Luleå, Banvägen 3.
Alla medlemmar som vill och kan är välkomna att närvara.

Har du några frågor gällande valet, kontakta Robert Holmgren i valberedningen på robert.holmgren@sef.se.

Valberedningen i Avdelning 28: