Hösten rullar på och den mörkaste årstiden är här. Enligt almanackan går det mot vinter men i metrologisk mening har vi alla årstiderna på en gång, vinter i norr, höst i mitt och sommar i söder.

Jag tror däremot inte att man upplever att det är sommar i syd men det som styr skillnaden mellan sommar och höst är tekniskt sett om dygnsmedeltemperaturen har varit under 10 grader (0 grader för vinter) i fem dagar i följd.

Den här hösten har varit 2 grader varmare än normalt, återigen har ett värmerekord slagits. Det hade inte kunnat vara tydligare att den gröna omställningen brådskar.

Men för att klara av omställningen behövs fler elektriker, vilket är bra både för förbundet och för våra medlemmar. Tyvärr ser jag ingen vilja eller plan i den nya regeringens budget för att möta utmaningarna med omställningen.

Klimatfrågan i underläge

Tvärtom, klimatfrågorna har hamnat i regeringens strykklass där det tydligaste beviset är att Miljödepartementet läggs ner.

Här behöver regeringen gå i takt med väljarna och omvärlden.

Det krävs att staten för en politik där vi aktivt jobbar med att minska utsläppen genom omställning.

Nyligen presenterades en undersökning som visar att 9 av 10 var beredda att ta personligt ansvar för miljöomställningen vilket är bra, men det räcker inte.

För att vi ska bli framgångsrika krävs att staten tar ledarpinnen och för en politik där vi aktivt jobbar med att minska eller få bort de största utsläppen genom omställning – inte nedläggning.

Mycket jobb kvar

I vår ska en avtalsrörelse genomföras där de flesta riksavtal på svensk arbetsmarknad ska omförhandlas i ett mycket svårt läge där vi har en hög inflation och ett osäkert konjunkturläge.

Utifrån det svåra läget har LO ändå lyckats få ihop en samordning som de rekommenderar förbunden att ansluta sig till. Man kan ha många synpunkter men troligtvis är en kompromiss som alla är missnöjda med, utifrån olika utgångspunkter, men som de ändå kan tolerera en bra start för förhandlingarna.

Vi får inte glömma bort att det stora jobbet återstår, att få arbetsgivarna med på vagnen och tycka att våra krav är rimliga.

För att vi ska bli framgångsrika i det arbetet krävs att samordningen håller och att förbunden stöttar varandra och ber om stöd när det kärvar i förhandlingarna.

Förändra och förbättra

Förbundsstyrelsen ska lämna svar till LO senast den 9 december om vi ska vara med i samordningen. Våra förberedelser är i full gång.

Alla inskickade motioner har diskuterats och debatterats på vår avtalskonferens där cirka 100 förtroendevalda samlades för att prata avtalsrörelse. Som vanligt var engagemanget högt och intresset stort. Det är alltid lika kul och energigivande att vara på avtalskonferensen.

Jag hoppas att alla som var där tar med sig känslan av engagemang och viljan att förändra och förbättra avtalen hem till arbetsplatsen för att fortsätta diskussionen.

Om vi inte är många som är med i facket kommer arbetsgivarna få igenom försämringar, därför är det viktigt att du och dina arbetskamrater är medlem i facket.

Vi behöver fler medlemmar för att kunna förverkliga våra drömmar och genom att prata om våra avtal kan fler få samma dröm och se värdet av att vara medlem i Svenska Elektrikerförbundet. Det är viktigt att aldrig glömma att i en riksavtalsförhandling, det vill säga avtalsrörelse, förhandlas hela kollektivavtalet inte bara förbättringar.

Om vi inte är många som är med i facket kommer arbetsgivarna få igenom försämringar, därför är det viktigt att du och dina arbetskamrater är medlem i facket.

Ta inget för givet

Som ordförande får man göra många spännande saker.

Sedan förra ledaren skrevs har vi bland annat varit på BWI:s kongress där jag var en av deltagarna. BWI, eller Bygg- och träfederationen, är en internationell organisation där fackföreningar som organiserar bygg- och träindustriarbetare är medlemmar.

Det internationella arbetet är viktigt utifrån många frågor men den största förtjänsten är utbyte av erfarenheter och att vi synliggör våra olika utmaningar.

Det blir väldigt tydligt att vi inte ska ta våra segrar för givet utan att vi hela tiden måste försvara våra framgångar.

Försvara demokratin

Vad vi sällan pratar om i Sverige är att just fackföreningsrörelsen runt om i världen är den starkaste kraften för demokrati och mänskliga rättigheter. Många fack för en kamp för demokrati som liknar den vi hade i början på 1900-talet och för andra är det ännu mer brutalt.

En sådan påminnelse var när en fackföreningsledare från Myanmar fick pris för sitt arbete av BWI. Hon kunde inte vara på plats utan kopplade upp sig på video men innan fick vi i salen en tydlig instruktion att inte ta några bilder för hon lever under ett ständigt dödshot från militären.

Det är en brutal påminnelse av vad det innebär att utmana en totalitär makt.

Det är en brutal påminnelse av vad det innebär att utmana en totalitär makt.

Vi fick se ett filmklipp från Myanmar som visade fackens kamp för demokrati och avskaffande av militärjuntans diktatur och makt.

Hennes tacktal berörde mig på så många sätt och stärkte mig i övertygelsen att vi inte bara organiserar oss för högre lön och bättre villkor på jobbet, utan också för att försvara ett demokratiskt och fritt samhälle.