Anton Levein

Anton Levein, ombudsman på Elektrikerna.

Enligt Anton Levein, ansvarig central ombudsman på Elektrikerna, har det de senaste fem-sex åren varit fler utländska underentreprenörer i branschen än vanligt på grund av bristen på hisstekniker.

Om ett företag ska utveckla en ny filial på en ort hyr det ofta in personal istället för att direktanställa, är hans bild. 

– Vi försöker trycka på företagen att de ska begränsa underentreprenörerna och istället satsa på att ha egen kompetens. Risken är annars stor att företagen fastnar i det arbetssättet och fortsätter hyra in arbetskraft, säger Anton Levein.

Behövs överallt

Bristen på hiss och rulltrappstekniker finns över hela landet. Hissunderhåll och installationer behövs överallt. Samtidigt är det en liten bransch.  

– Medelåldern på de som jobbar med detta är högre än inom installationsbranschen, säger Anton Levein.  

Medelåldern på de som jobbar med detta är hög.

Elektrikerna har bara några hundra medlemmar som är hiss- och rulltrappstekniker. Många kommer in yrket genom att plugga elinstallation på gymnasiet.

– De kanske till och med jobbar som elektriker och kommer in den vägen.

Fler riktade utbildningar

Men Anton Levein menar att det behövs fler riktade utbildningar som den i Tumba för att komma till rätta med kompetensbristen.  

– Det är lättare att hitta kompetens om det finns riktade utbildningar. Det blir också kortare inskolningsperioder då när de kommer ut på arbetsplatserna, säger han.

Det är lättare att hitta kompetens med riktade utbildningar.

Elektrikerna har försökt inleda samarbete med branschorganisationen Hissförbundet för att hitta lösningar på kompetensbristen.

– De viktigaste fackliga frågorna för våra medlemmar är beredskapsersättningen och schemaläggningsfrågor kring beredskap. Vilotiden är viktig, säger Anton Levein.

En delad bransch

De flesta hiss- och rulltrappstekniker som arbetar med service och underhåll är med i Elektrikerna och omfattas av installationsavtalet.

Men många hisstekniker är också med i IF Metall. Då omfattas de av teknikavtalet.

– Sedan finns Thyssenavtalet. Det är ett företagsavtal på företaget TK Elevator, tidigare Thyssen Krupp, som Elektrikerna tecknat med Teknikarbetsgivarna, säger Anton Levein. 

Branschen är delad mellan förbunden sedan hundra år tillbaka.

– Men idag konkurrerar vi inte med varandra. Vi har våra företag och IF Metall har sina. Vi har en bra dialog, tycker Anton Levein.

Därför är hissbranschen delad mellan Elektrikerna och IF Metall

Det började med att hissektionen i IF Metall gick ur förbundet och ansökte om inträde i Elektrikerförbundet. Det var så Elektrikerna en gång började organisera hissmontörer.

Genomsnittslönen på Thyssenavtalet låg 2020 på 33 600 kronor i månaden. Genomsnittslönen på Installationsavtalet är 34 200 kronor. Det avtalet går de flesta hissteknikerna på.