Kära skyddsombud i Svenska Elektrikerförbundet,

Genom att förebygga ohälsa och olyckor bidrar alla ni skyddsombud till en säkrare och tryggare elbransch. Därför är det med både en varning och ett löfte som jag skriver till er idag.

För det finns krafter i svensk politik som driver förslag som riskerar att vingklippa det lokala skyddsombudsarbetet.

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna har gång på gång ifrågasatt skyddsombudens roll, ofta med inslag av djupt anti-facklig retorik.

En mörk framtid

Moderaterna vill inte att fackligt anslutna skyddsombud utsedda av sina arbetskamrater ska vara grunden i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och Sverigedemokraterna skriver i sin valplattform för 2022 att man vill avveckla de lokala fackklubbarnas koppling till skyddsombuden.

Båda partier har i riksdagen också stoppat Socialdemokraternas förslag om att regionala skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser.

Sammanlagt är det en mörk bild av skyddsombudens framtid som framträder om de högerkonservativa får bestämma.

Jag får ofta frågor från skyddsombud som är oroliga för vad detta skulle få för konsekvenser.

Johan Danielsson

När jag reser runt i landet får jag också ofta frågor från skyddsombud som är oroliga för vad detta skulle få för konsekvenser. De undrar hur det skulle påverka möjligheterna att få hjälp och utbildning från facket och uppbackning om det blir en konflikt med arbetsgivaren.

De uttrycker också en rädsla för vad som händer om de regionala skyddsombuden försvinner och om arbetsplatsen skulle överleva konkurrensen om oseriösa arbetsgivare får det lättare att oupptäckta runda arbetsmiljöregler.

Farhågorna är både rimliga och aktuella och elbranschen förtjänar bättre.

Det räcker inte

Jag vill därför med detta brev försäkra er om att Socialdemokraterna med full kraft kommer motarbeta de förslag som försöker underminera och begränsa ert livsviktiga arbete som skyddsombud.

Men det räcker inte att bara försvara skyddsombudens position.

Vi vill stärka arbetsmiljön i Sverige genom att ge de regionala skyddsombuden tillträde till fler arbetsplatser och stärka myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet.

Det handlar om säkrare arbetsplatser och schysst konkurrens.

Vi vet att vårt Sverige kan bättre och därför söker vi socialdemokrater ert förtroende i valet den 11 september.