Vad är problemet?

Andelen pensionärer med relativt låg ekonomisk standard i Sverige låg 2020 på omkring 13 procent. Det har legat på ungefär samma nivå sedan 2011.

Men det finns stora skillnader mellan olika grupper av pensionärer. Kvinnor, ensamstående och utrikesfödda löper större risk att hamna under inkomstgränsen för relativt låg ekonomisk standard, enligt en rapport från Pensionsmyndigheten.

Alla partier är överens om att pensionerna behöver höjas, men är inte överens om på vilket sätt.

Några partier vill höja garantipensionen, som är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen inkomst under livet. Andra vill höja den statliga allmänna pensionen, som grundas på alla inkomster du betalar skatt för.

Vad har gjorts?

Efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet röstade riksdagen i början av sommaren igenom en höjning av garantipensionen.

När höjningen nu träder i kraft kommer dagens pensionärer med garantipension få 1000 kronor mer i månaden innan skatt, förutsatt att de har bott i Sverige i 40 år. Dessutom höjs bostadstillägget.

Samtidigt minskar det så kallade respektavståndet, skillnaden i pension för den som har jobbat och den som inte har jobbat.

Hållbar pension

Elektrikernas medlemmar tycker att man ska ha råd att leva på sin pension och att även elektriker ska orka jobba fram till pensionen.    

Vad tycker partierna?

Riktåldern för pension höjs – vilken åtgärd är viktigast för att alla ska orka jobba till pensionen?

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är kritiskt till den höjda riktåldern för pension. För att fler ska orka behövs dels omfattande satsningar på arbetsmiljö, dels en generell arbetstidsförkortning.

Socialdemokraterna

För att så många som möjligt ska orka jobba längre behöver vi förbättra arbetsmiljön, inte minst inom de yrkena med slitsamma arbetsuppgifter och hög belastning.

Miljöpartiet

Vi behöver bryta de bakomliggande orsakerna till den arbetsrelaterade psykiska ohälsan. Det handlar om osäkra anställningsvillkor, orimliga krav, bristande inflytande, mobbning och trakasserier. Vi behöver ge fler människor bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta yrke mitt i livet.

Centerpartiet

Fokus på förbättrad arbetsmiljö i alla yrkesgrupper och möjlighet till omställning och anpassning utifrån hur arbetslivet utvecklar sig.

Liberalerna

Det måste bli lättare för äldre att arbeta. Den som vill och kan arbeta efter fyllda 67 ska kunna göra det. Bland annat vill vi att den särskilda arbetsgivaravgiften som gör det dyrare att anställa pensionärer ska avskaffas.

Moderaterna

Underlätta omställning, omskolning och vidareutbildning samt säkra goda arbetsvillkor.

Kristdemokraterna

Att arbetsgivarna arbetar med arbetsmiljön och vidareutbildning. Arbetsgivare måste bli bättre på att arbeta med arbetsmiljöfrågor, särskilt i fysiskt krävande yrken.

Sverigedemokraterna

Arbetsmiljön behöver förbättras för att människor inte ska bli utslitna på sina arbetsplatser. Vi vill bland annat ge lagstadgad rätt till deltid samt slopa ofrivilligt delade turer och karensdag inom vård och förskola.