Företaget hade tillsammans med Verksamhetskrets 2 bjudit in montörerna på arbetstid för att informera samt diskutera framtid. Vad och hur kan montörerna vara med att påverka, välja fackligt förtroendevalda och organisera sig.

Mötet avlöpte i en god anda med bra diskussioner och information om resor, arbetsmiljö, ackord, studier och försäkringar.

AW Elteam har idag cirka 60 anställda montörer.

Mötet gästades av ombudsman Thomas Sandgren samt förtroendevalde Michael Edvardsson från VK2.