Sverige blir inte säkrare i Nato – vi blir ett mål för ryska kärnvapen. Det finns heller ingen anledning att hasta fram beslut i en så viktig fråga.

Rysslands angrepp på Ukraina omintetgjorde den europeiska säkerhetsordning som uppstod efter Sovjetimperiets fall. Om detta är alla överens.

Att det också skulle omöjliggöra den svenska alliansfriheten är däremot historielöst.

Den svenska alliansfriheten är tvåhundra år gammal, den nuvarande säkerhetsordningen drygt tjugo. Med Alliansfriheten lyckades vi navigera oss igenom 1800-talet, första och andra världskriget, Kalla kriget och in i vårt nuvarande århundrade – utan att dras in i krig.

Det är världsrekord i fred.

Sverige är säkrare än många tror. Vi behöver inte vara så himla skraja.

Tony Johansson

Människor skärms in i ledet

Det är häpnadsväckande att så många, så fort, är beredda att kasta denna framgångsrika strategi överbord och gå in i en kärnvapenallians, i vilken vi kommer att utgöra dess front.

Ett sådant steg kommer att öka spänningarna i Östersjön, sannolikt ge upphov till kärnvapeneskalering i vårt närområde och öka risken för stormaktskonflikter.

I händelse av en sådan stormaktskonflikt kommer vi som Natoland bli omedelbart mål för ryska kärnvapen.

Men inte bara är ett Natomedlemskap förbundet med stora risker, utan debatten sker i ett läge då människor skräms in i ledet, övertygade om att det är nödvändigt med ett snabbt beslut. Och att detta beslut måste bli ett ja.

Men Rysslands militära katastrof i Ukraina visar egentligen på motsatsen.

Vi har överskattat Ryssland

Totalförsvarets forskningsinstituts bedömning av den ryska militära kapaciteten innan kriget var att Ryssland under perioden fram till 2029 som mest har kapacitet att föra ett regionalt krig. Det betyder att då Ryssland för ganska lång tid framöver kommer att vara fast i ett ockupationskrig i Ukraina har de inte militär kapacitet att också starta ett krig i Östersjön.

Vi har därmed gott om tid att besluta i denna ödesfråga för Sverige.

Vi har tid till en vettig demokratisk process. Vi har tid att rusta upp det svenska försvaret och välja en väpnad alliansfrihet.

Tony Johansson

Dessutom visar kriget att vi överskattat den ryska militära förmågan. Tunga militäranalytiker, däribland Försvarshögskolans förre rektor generalmajor Karlis Neretnieks, bedömer det mot bakgrund av vad vi ser i Ukraina som i det närmaste uteslutet att Ryssland skulle klara att invadera Sverige eller ens besätta något territorium.

Sveriges försvar är tekniskt mer avancerat än Ukrainas och de ryska trupperna måste landsättas från luften eller sjön – inte den relativt enklare landvägen som i Ukraina.

Vi har tid att vänta

Ett ryskt anfall mot Sverige är därför ytterst osannolikt. Sverige är säkrare än många tror. Vi behöver inte vara så himla skraja.

Vi har tid till en vettig demokratisk process. Vi har tid att rusta upp det svenska försvaret och välja en väpnad alliansfrihet som inte spär på spänningarna i Östersjön.

Vi kan säga nej till kärnvapenalliansen Nato, och nej till att göra oss och våra barn och barnbarn till ryska kärnvapenmål.