Johann Lindqvist var i Sydsudan samtidigt som elektrikern Stefan Olsson, som vi skriver om i en annan text. Där var MSB:s uppgift att bygga kontor och boenden för humanitära organisationer som verkar i landet.

– Vi har byggt tre hubbar, camper, i Sydsudan. Vi har installerat solpaneler på alla hubbar. Och vad jag har hört fungerar det mycket väl. Solpaneler är ett framgångskoncept i den afrikanska solen.

Johann Lindqvist berättar att elektriker skickar myndigheten ut främst i humanitära projekt, och då främst till camp-insatser, som har varit en stor och viktig del av MSB:s humanitära arbete.

– Det har varit många projekt i Afrika men även i övriga världen. Vi bygger camper till framför allt FN-personal och övriga humanitära organisationer, för att de ska komma närmare behövande med mat, utbildning, vård och så vidare. Men MSB bygger också camper för flyktingar.

Vad är MSB?

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.
  • För över 30 år sedan inledde MSB sitt internationella humanitära arbete. Allt började med sök- och räddningsuppdrag efter jordbävningen i Armenien 1989.
  • I dag har insatstyperna utökats till att inkludera till exempel infrastruktur, tillfälliga nödboenden och vatten och sanitet.
  • Under de senaste åren har MSB bistått internationella hjälporganisationer med boenden- och kontorsutrymmen, sanitärutrymmen, säkerhetsarrangemang, lagerytor, elförsörjning med mera i ett flertal olika humanitära situationer.

Källa: MSB

”Prioriteringar kan ändras över en natt”

Pengarna för den internationella humanitära insatsen äskar MSB från Sida. Förfrågningar om stödinsatser kommer till MSB från olika internationella organisationer som till exempel UNHCR, IOM, WFP och Unicef.

– Då går vi efter en prioriteringslista där vi har prioriterade länder men också tematiska prioriteringar. Vilka länder som är prioriterade kan förändras över en natt, se bara på det som händer i Ukraina nu. Men det kan även handla om naturkatastrofer eller när ett land får stora bekymmer som Venezuela.

Resursbas med 50 elektriker

Det finns knappt 50 svenska elektriker i MSB:s resursbas. Till dessa går det ut förfrågningar om uppdrag runt om i världen.

Johann Lindqvist
Johann Lindqvist, HR-ansvarig för elektrikerna i MSB:s resursbas.

– Vi har ofta kort framförhållning. När vi får en förfrågan om vi kan skicka en elektriker kan det behövas en ganska snabbt, säger Johann Lindqvist och tillägger:

– Det är ett arbete som sticker ut med tanke på att du förflyttas till en helt ny kontext, och du kan bli borta en längre tid, flera månader.

Förfrågan går ut till elektrikerna i resursbasen och om det är många som är intresserade görs ett urval grundat på sådant som tidigare erfarenheter. Men säger en elektriker nej för ofta och inte visar något intresse för att åka ut så är risken att hen stryks ur resursbasen.

– Vi behöver veta att de som finns i resursbasen även kan ta uppdragen, förklarar Johann Lindqvist.

Så funkar MSB:s resursbank

När MSB söker personal till insatser letar i första hand i sin resursbas. Där ingår personer med expertis inom en rad olika kompetensområden. Dessa personer har genomgått en urvalsprocess, samt deltagit i MSB:s introduktionsutbildning.

När MSB behöver stärka upp resursbasen lägger de ut annonser på sin hemsida. Där kan man ansöka om att delta i insatser om man ser en annons som överensstämmer med ens kompetens och erfarenhet.

Om man vill bli tillagd i resursbasen registrerar man sig på MSB:s hemsida. Sedan skickar man in en ansökan om att delta i en insats när ens kompetens efterfrågas.

Källa: MSB

Hur blir man MSB-elektriker?

Vad krävs för att tas in i MSB:s resursbas för elektriker?

– En genomförd el-utbildning och yrkeserfarenhet. Plus är om de har auktorisation och även om de har arbetat tidigare inom internationella organisationer utomlands. Sedan måste de genomgå MSB:s introduktionskurs där vi går igenom FN-världen, den humanitära kontexten, kulturer, olika länders situation och inte minst säkerhet och den psykosociala utsattheten som ett utlandsuppdrag kan innebära. 

En elektriker som är ute på uppdrag för MSB får omkring 50 000 kronor i månaden.

Lönen får inte var det enda som driver. Det handlar ju om humanitärt arbete och vi vill ha människor med stort hjärta för sin uppgift.

Johann Lindqvist, HR-ansvarig för elektrikerna i MSB:s resursbas

– Man får också ett merkostnadstillägg och kan även få tillägg för relevant erfarenhet och traktamente, säger Johann Lindqvist och tillägger: 

– Det är inte så lätt att konkurrera med FN-lönerna. Men det är en balansgång, lönen får inte var det enda som driver. Det handlar ju om humanitärt arbete och vi vill ha människor med stort hjärta för sin uppgift. Vi är där för att hjälpa människor i behov och utveckla infrastrukturen för att skapa bättre förutsättningar för dessa människor.

Under de senaste fem åren har Johann Lindqvist rekryterat elektriker till resursbasen vid tre tillfällen. För att veta när MSB söker nya elektriker för utlandsuppdrag är tipset att hålla utkik på myndighetens hemsida.