Underhållsarbete skulle ske av en armatur på ett företag i Linköping. Men den anställde missade att det var en nödljusarmatur, med även en fast ström kopplad, och missade således att det fanns spänning kvar i armaturen.

Detta ledde till en strömgenomgång som orsakade ett fall ifrån stegen. Fallet parerades så att den anställde landade på fötterna och ådrog sig skador på fötterna. Ambulans kallades till platsen.

Personalen pratade om ”hushållsel”

Väl på sjukhuset ber den anställde att få bli uppkopplad mot EKG. Detta då han råkat ut för en strömgenomgång, och det är enligt företagets riktlinjer, grundat på rekommendationer från Elsäkerhetsverket. Ett EKG kopplas upp, men tas strax efter bort igen.

Sjukvården MÅSTE kontakta de som varit på plats i samband med elolyckan.

Utdrag ur IVO-anmälan

Elektrikern är under förloppet kraftigt medicinerad och omtöcknad men hör ändå tydligt hur sjukvårdspersonal pratar om ”hushållsel”.

Vårdpersonalen frågar inte hur strömmen gått genom kroppen, eller vad för sorts elanläggning det handlar om. Ingen kontaktar heller arbetsgivaren för att ta reda på exakt vad som hänt.

Kan ha fått skador

Detta föranleder att eldriftansvarig på elanläggningen gör en anmälan mot sjukhuset till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I anmälan konstaterar eldriftsansvarige att när det gäller elsäkerhet finns det inget som heter hushållsel. Det finns en definition av ofarlig el/ström som heter klenspänning, som är max 50 Volt. I det här fallet var spänningen 230 Volt eller högre, upp till 400 Volt.

Eldriftansvarige skriver vidare att den skadade elektrikern mycket väl kan ha fått skador till följd av elolyckan som behöver utredas nu, då det kan ge besvär längre fram. Till exempel skadade nerver.

Konsekvenser av strömgenomgången kan bli sämre arbetsförmåga, smärta eller funktionsnedsättning.

Måste ta kontakt

Slutligen skriver den eldriftansvarige som svar på frågan hur det som inträffade hade kunnat förhindras:

”Sjukvården MÅSTE kontakta de som varit på plats i samband med elolyckan. De har kunskap om vad för typ av anläggning det handlar om och hur farlig den är”.