Elsäkerhetsverket går ut på sin hemsida med ny information kring EMC, elektromagnetisk kompatibilitet.

Ämnet är aktuellare än någonsin i vår pryltokiga värld. Men det är många gånger svårt att veta om det är en EMC-störning då fenomenen kan skilja stort från fall till fall.

– Det kan röra sig om sämre bild på din TV ibland, hastigheten i ditt WiFi går ner då och då eller lampor som blinkar oförklarligt. Om du misstänker en störande produkt är det enklaste sättet att lyssna på radio med bra ljudkvalitet samtidigt. Störs radiosändningen är det stor sannolikhet att det handlar om EMC, säger Martin Gustafsson, inspektör Elsäkerhetsverket.

Kan påverka hemlarm

Trots mängder av ny teknik är en vanlig störningskälla äldre apparater där elektroniska komponenter åldrats och förlorat sin funktion. Störningarna kan då uppstå plötsligt och komma från en äldre apparat man aldrig haft problem med tidigare.

Även nyinstallerade hemlarm och smarta hem-produkter kan påverkas och upptäcker du en produkt som inte verkar hålla kraven vill Elsäkerhetsverket att du gör en anmälan till dem.