Anders Eriksson, regionombudsman för Elektrikerna region Väst förklarar anledningen till att stridsåtgärderna senareläggs:

– Tack vare intensiva förhandlingar samt tät kontakt med företag, medlare och Installatörsföretagen så har vi fått så positiva signaler att Elektrikerförbundet har beslutat att förskjuta stridsåtgärderna.

Det betyder att varslet mot Svenska Solpanelmontage AB kvarstår, men stridsåtgärderna förskjuts till 2 november 2021 klockan 05.00.

– Förhoppningen är att företaget till dess är bundet av Installationsavtalet, tillägger Anders Eriksson.

Det var den 6 oktober som Elektrikerna varslade om blockad och arbetsnedläggelse mot Svenska Solpanelmontage med verksamhet i Malmö, Halmstad och Göteborg.

Anledningen till varslet är att förbundet sedan i början av året förhandlat med företaget om att träffa kollektivavtal, utan att lyckas. Något som nu alltså ser ut att lösas.