Vad händer just nu?

– Så som läget är nu så pågår medling. Om jag uppfattar företaget rätt så säger de sig vilja teckna medlemskap i Installatörsföretagen, fast inte nu. Utan först i januari. Och det skulle innebära att våra medlemmar inte får det de har rätt till förrän nästa år, och vi jobbar för att de ska få det de har rätt till redan nu.

”Företaget tvingar oss att varsla”

– Vi har under lång tid försökt att teckna kollektivavtal med företaget. Vi har haft intensiva samtal och förhandlingar, men nu kommer vi inte längre, utan då kommer man till vägs ände och företaget tvingar oss att varsla. Men så fort som företaget har tecknat avtal med oss eller gått med i Installatörsföretagen så lägger vi ned varslet.

Känner ni att ni har medlemmarna bakom er i detta?

– Ja, det gör i verkligen. Vi känner stort stöd, både från medlemmar på företaget, som bland medlemmar på andra företag. Att vi tecknar kollektivavtal är viktigt även för de som redan har ett avtal, så att de får konkurrera på lika villkor. Alla ska ha en lön man kan leva på och rätt förutsättningar.

Strejken startar imorgon

Svenska Solpanelmontage startade 2015 och har omkring 16 anställda fördelade tre kontor i Göteborg, Halmstad och Malmö.

Stridsåtgärderna träder i kraft 20 oktober om ingen lösning nåtts innan dess. Läs mer här om vad som gäller under en strejk.

Uppdatering 19 oktober: Dagen innan stridsåtgärderna skulle träda i kraft meddelade förbundet att varslet skjuts upp till 2 november.

Anders Eriksson utomhus

Anders Eriksson, regionombudsman för Elektrikerförbundets region Väst.

En samling strejkskyltar står lutade mot en vägg

Plakaten är redo för morgondagen.