Carl Antonsson har fått forskningspengar för att gräva i ämnet. 

Han utgår från studier inom företagshälsovården som visar att många anställda inom bygg- och industri undviker doktorn. Ingen vet varför, men kunskap kring detta skulle kunna hjälpa många, menar Carl Antonsson.

– Vi tror att om vi får fler att gå på dessa kontroller så kommer vi att se färre allvarliga fall av hand- och armvibrationssyndrom, som är en obotlig skada på nerver och kärl i händerna.

Representanter från bygg- och industribranschen samt fackförbunden ska få ge sin syn på saken, anställda som själva avstått kontroller ska intervjuas och hälsovården ska bidra med sitt tänk. Allt för att få en helhetsbild.

Mycket krut har lagts på forskning om ur skadorna uppstår och hur de kan förebyggas. Men varför personer i riskgrupper avstår hälsoundersökningar är outforskat.

Carl Antonsson utomhus

Det finns även en macho-sida av det här som är befäst i forskningen, att man ska klara av sitt arbete och att skador inte är så farliga.

Carl Antonsson, doktor och specialist i allmänmedicin vid Lunds universitet

Carl Antonsson är praktiserande företagsläkare och har teorier av egen erfarenhet. En är ekonomin och rädslan att förlora jobbet.

– Blir du skadad kan du inte utföra dina arbetsuppgifter, och framför allt i byggbranschen finns det inte så mycket annat du kan göra.

Han tror också att det finns en rädsla att förlora både sin yrkesidentitet och kollegor.

– Det finns även en macho-sida av det här som är befäst i forskningen, att man ska klara av sitt arbete och att skador inte är så farliga. Det finns till och med exempel på att man kan bli mobbad på sin arbetsplats om man får svårt att utföra sina uppgifter på grund av vibrationsskador.

Studien syftar till bättre förståelse om de psykologiska mekanismerna bakom beteendet och få fler att genomgå medicinska kontroller.

– Jag hoppas också att vi får till stånd en kulturförändring inom de här yrkesgrupperna. Genom att vi pratar med alla berörda parter kan vi förhoppningsvis få igång en diskussion som kan göra ämnet mindre tabubelagt. Det verkar som att den yngre generationen yrkesarbetare har en annan inställning till säkerhet på arbetsplatserna, så det kan vara en förändring på gång, säger Carl Antonsson.