Bakgrunden är att a-kassans kostnad för utbetalade ersättningar (finansieringsavgiften) har ökat i samband med att taket i a-kassan höjts under pandemin.

Då riksdagen har beslutat att behålla de höga ersättningsnivåerna i a-kassan fram till år 2023 kommer a-kassans kostnader att vara fortsatt höga.

Därför har a-kassans styrelse beslutat att höja medlemsavgiften med 20 kronor i månaden.

Så här finansieras a-kassan

Pengarna till arbetslöshetsförsäkringen kommer från två håll:

  • Från den arbetsmarknadsavgift som alla arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten.
  • Från den finansieringsavgift som alla a-kassor betalar till staten.

    Storleken på finansieringsavgiften grundas på medlemmarnas genomsnittliga ersättning per dag och det totala medlemsantalet.