För näringslivet som helhet beräknas omsättningstappet i april vara 8 procent. I maj förra året beräknades tappet till drygt 20 procent.

Företagens svar visar att det nu är fyra av tio som som har en lägre omsättning jämfört med normalt. I maj förra året var motsvarande andel drygt sju av tio.

Även för bygg- och anläggningsverksamhet är det nu en mindre andel företag som har ett omsättningstapp. Drygt tre av tio företag uppger att de har en lägre omsättning än normalt.

I maj förra året var det drygt sex av tio företag som svarade detsamma. I den senaste mätningen är det inget företag som svarar att de tappat 25 procent eller mer.

Omsättningstappet i tillverkningsindustrin beräknas i april vara 1 procent jämfört med ett normalläge. I maj förra året beräknades tappet till drygt 20 procent.