Under de drygt tio år som ETG funnits har utbildningssatsningen ökat för varje år.

Allt startade i Nyköping 2007 med branschens egna friskola. Efter utvärdering startades konceptet 2011 med 13 skolor och totalt omkring 200 elever.

Nu ingår cirka 60 skolor från hela landet med totalt omkring 2 400 elever i ETG-konceptet. 

Vad är det som lockar elever till ETG?

– Ryktet, elever pratar med varandra. Men även det faktum att när du lämnar en ETG-skola med godkända betyg så är du direkt en 1-årsmontör, inte en lärling. Lärlingstiden har du redan klarat av. 

Jonas Andersson berättar att utbildningen arbetar mer och mer digitalt. 

– Det pågår en enorm explosion av digital utbildning. Vi tittar även på en digital examination av yrkesproven. 

Främst är det gymnasieskolor som är anslutna till ETG-konceptet, men vuxenutbildningarna har ökat i antal de senaste åren.

För ett par år sedan tillkom vuxenutbildningsaktören Nercia med åtta skolor. 

– En vuxenutbildning är ofta på ett och ett halvt år. Och det ökar något enormt just nu. Samtidigt har vi löpande samtal med Arbetsförmedlingen om att inte utbilda till arbetslöshet. Det måste finnas tillräckligt med praktikplatser, för såväl gymnasieelever som vuxenstuderande.  

ETG – Elteknikbranschens gymnasium

Det var 2007 som elteknikbranschens parter, dåvarande EIO (dagens IN) och Elektrikerförbundet tillsammans beslutade sig för att försöka lösa problemet med att många som utbildade sig till elektriker inte fick arbete i branschen.

Lösningen blev att parterna tillsammans startade Elteknikbranschens gymnasium i Nyköping.

Utbildningen blev snabbt populär. En anledning till det var att till skillnad från andra elteknikutbildningar arbetade skolan nära branschen, för att säkra att man utbildar enligt behovet av kunskaper på arbetsmarknaden.

Dessutom ingick lärlingstiden i den treåriga utbildningen. 

De lyckade resultaten från pilotskolan fick grundarna att vilja sprida utbildningskonceptet ytterligare. Resultatet blev att år 2011 etablerades ETG-konceptet.

Sedan starten av ETG år 2011 har cirka 150 årskullar genomgått utbildningen. Av de som fått ut sitt yrkescertifikat har cirka 90 procent fått jobb inom elteknik­branschen.

Källa: ETG