En blå leksaksbil monterad över en sverigekarta, invid en tecknad silhuett över sverige och Elektrikerförbundets olika regioner. Fem vk-ledares porträtt är monterade över bilden.

Tidningen har kontaktat förbundets elva verksamhetskretsar för att höra hur valen och verksamheten fungerat detta pandemiår.

VK1 

VK1 tillhör Region Mitt och omfattar Stockholm och Gotland.

149 medlemmar röstade av 3 564 röstberättigade. 

Tidigare har VK1 använt sig av representativ demokrati, det vill säga sektionerna hade ombud som röstade, vilket gör det svårt att göra jämförelser bakåt i tiden. 

Övernomineringar fanns gällande ledamöter till verkställande utskottet och CR-ombud. 

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Elin Fagerlind (vald till 2022)
Ledamöter: Claes Thim (nyval) och David Wikström (omval) (valda till 2023)

Bild: Chris Smedbakken

Ett montage med foton på David Wikström, Elin Fagerlind och Claes Thim
Vk1:s verkställande utskott: Elin Fagerlind, Claes Thim och David Wikström

VK2

Valdeltagandet har ökat med de digitala valen.

Lars Pettersson, vk-ledare vk2

VK2 tillhör Region Väst och omfattar Göteborg med kranskommuner samt Varbergs kommun. 

250 röstade av 2052 röstberättigade. 

– Valdeltagandet har ökat med de digitala valen. Förra året låg antal röster på 150. Tidigare år, då vi hade valmöten, låg valdeltagandet på runt 50 röster, säger Vk-ledare Lars Pettersson och tillägger:

– Men jag gissar att anledningen till att det var så pass många som röstade detta år var att vi hade två kandidater till posten som verksamhetsledare. Finns det konkurrens om platserna så får man lättare folk att rösta.

Valresultatet blev 130 för Lars Pettersson och 120 för utmanaren Michael Edvardsson. 

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Lars Pettersson (omval, vald till 2023)
Ledamöter: Oskar Svanström och Mikael Sjöström (valda till 2022)

Bild: Chris Smedbakken

Bildmontage med Oskar Svanström, Lars Pettersson och Mikael Sjöström
Vk2:s verkställande utskott: Oskar Svanström, Lars Pettersson och Mikael Sjöström

VK8

Förbundet har inte varit sådär jättevaket, vi har inte löst verktygen så snabbt. Varje krets har fått uppfinna hjulet på var sitt håll mer eller mindre.

Marcus Frej, vk-ledare vk8

VK8 tillhör Region Syd och omfattar områdena Skåne län och Blekinge län.

112 röstade av 3985 röstberättigade. 

– Så det finns ett utrymme för förbättring, säger VK-ledare Marcus Frej och tillägger att det har varit svårt att komma ut och möta medlemmarna detta år. 

– Det har varit ett jättekonstigt år. Vi körde en utbildning med 25 deltagare förra våren, sen blev det stopp. Efter semestern startade vi på nytt och körde en utbildning och ett medlemsmöte, sedan så stängdes allt ned igen. Vi insåg att det här håller inte.

Marcus Frej riktar viss kritik mot hur förbundet agerat för få verksamheten att fungera ute i verksamhetskretsarna. 

– Förbundet har inte varit sådär jättevaket, vi har inte löst verktygen så snabbt. Varje krets har fått uppfinna hjulet på var sitt håll mer eller mindre. 

Så hur uppfann ni hjulet i VK8?

– Jag fick erbjudandet att hålla digitala kurser på Albins folkhögskola i Landskrona. Jag fick utbildning i videoplattformen Zoom och körde ett par utbildningar för förtroendevalda i Handels. Jag kände att det här kunde vi bygga vidare på. Så nu har vi kört flera digitala utbildningar i VK8, och även årsmötet.

Vad ska man tänka på när man håller utbildningar digitalt?

– Tekniken är det lilla. Det stora är att lära sig att säkerställa att deltagarna har lärt sig det de ska av utbildningen. 

Hur gör man det?

– Det kan vara att de får sitta i smågrupper och diskutera, för att sedan berätta vad de kommit fram till. Likaså i ackordscirklar, att de får återberätta vad vi lärt ut, så att vi vet att de har lärt sig det de ska. 

Nu kommer VK8 att bistå med digitala utbildningar för hela förbundet. Med start 31 mars kör Marcus Frej digitala El-intron varannan onsdag. Kurser där medlemmar i hela landet är välkomna att delta. 

– Alla verkar inte vara öppna för att köra digitalt, utan föredrar fysiska träffar. Men vi kör, det är väl bättre att visa att vi gör något, än att vi inte gör något alls. 

Under våren kommer VK8 även att köra digitala förtroendemannaträffar för de förtroendevalda i kretsen, men även fysiska träffar är inplanerade. Det handlar om arbetsmiljöveckan där skyddsronder av servicebilar ska ske. 

VK8 hade representativ demokrati med valmöten innan de digitala valen infördes 2019, så det är svårt att göra en rättvis jämförelse med tidigare år, men 2019 var antal röstande 120 och förra året 130 stycken. 

Till årets val var det dags att välja en av VU-ledamöterna. Till denna enda plats var sju stycken nominerade. Av dessa fick Anders Kristiansson och Lisa Andersson lika antal röster och det blev en röstomgång till på sittande möte där Lisa Anderson gick ur som segrande.

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Marcus Frej
Ledamöter: Sven-Ingvar Pettersson (vald till 2022) och Lisa Andersson (nyval). 

Bild: Chris Smedbakken

Marcus Frej i en talarstol
Marcus Frej, VK-ledare vk8

VK9

Jag önskar att det hade funnits större engagemang bland oss medlemmar.

Andras Molnar, tf. vk-ledare vk9

VK9 tillhör Region Mitt och omfattar områdena Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län.

Av 2 711 röstberättigade röstade 51 stycken. 

– Jag önskar att det hade funnits större engagemang bland oss medlemmar, men kan ändå konstatera att den digitala valprocessen möjliggör större deltagande och det har ökat från tidigare år, kommenterar tillförordnade verksamhetsledare Andras Molnar. 

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Joel Larsson
Ledamöter: Andras Molnar och Nina Alexandersson

Bild: Chris Smedbakken

VK10

Tyvärr ser vi nedåtgående siffror. Men det finns en historia att berätta i VK10.

Daniel Lundblad, vk-ledare vk10

VK10 tillhör Region Väst och omfattar områdena Bohuslän, Skaraborgs län, södra Älvsborg och Hallands län.

Av verksamhetskretsens 2067 medlemmar röstade 183 stycken till årets val under årsmötet. 

– Tyvärr ser vi nedåtgående siffror. Men det finns en historia att berätta i VK10, säger verksamhetsledare Daniel Lundblad. 

Verksamhetskretsen har fyra sektioner, tidigare hölls valmöten i var och en av de olika sektionerna. Det sista året med denna ordning röstade endast 35 stycken av över 2 000 medlemmar.

Det ledde till att VK10 ansökte hos förbundsstyrelsen om att istället få genomföra poströstning. 

Förslaget godkändes och verksamhetskretsen skickade ut fysiska brev med ett svarskuvert till alla medlemmar och uppmanade dem att rösta. Det första året ökade valdeltagandet från 35 till 500 röstande. 

– Efter det har vi sett en fallande skala, säger Daniel Lundblad och tillägger att det kan finnas ett motstånd mot att byta till den digitala tekniken. 

– Men det kan också vara så att det kan vara svårt att veta varför man ska göra de här valen. Det kan handla om en kunskapsfråga. Hur ska man få folk att delta i den demokratiska processen när de inte vet varför de ska delta?

Det aktuella läget, med en pandemi som inte verkar släppa taget, möter VK10 med att ställa om till digitala utbildningar.

Verksamhetskretsen har två handledare i digitala studier som Daniel Lundblad särskilt vill lyfta fram: Johan Jensen och Daniel Johansson. De båda kör kurser för hela landet. 

– Vi kan inte bara sitta still och inte göra något, säger Daniel Lundblad och påminner om att förbundet har ett studiemål om att åtta procent av medlemmarna ska ha gått en utbildning i år. 

För att uppnå detta har VK10 planerat in tre kurser, som alla ligger på hemsidan, öppna för alla medlemmar. 

– Rent tekniskt spelar det ingen roll om man sitter i Haparanda eller i Malmö när man går dessa kurser. 

Det här är en positiv utveckling som har skyndats på av pandemin?

– Ja, det tycker jag. Man kan såklart inte köra exakt samma som man kör i en fysisk kurs, utan kurserna har skruvats lite på. Men det gäller att få verksamheten att rulla även fast det är en pandemi. 

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Daniel Lundblad
Ledamöter: Daniel Johansson och Mats Andréasson (båda omval).

Bild: Chris Smedbakken

Daniel Johansson, Daniel Lundblad och och Mats Andréasson
VK10:s verkställande utskott: Daniel Johansson, Daniel Lundblad och och Mats Andréasson

VK15

Det är svårt att få folk till våra valmöten. Därför är digitalt ett mycket bra alternativ för oss.

Mikael Olsson, vk-ledare vk15

VK15 tillhör Region Nord och omfattar områdena Jämtlands län och Västernorrlands län. 

Av verksamhetskretsens 1238 röstberättigade medlemmar röstade 68 stycken till årets val under årsmötet. Det är ett nytt rekord i antal röstande. 

– Det tror jag tveklöst beror på hur det ser ut geografiskt i vårat område. Det är svårt att få folk till våra valmöten. Därför är digitalt ett mycket bra alternativ för oss, kommenterar vk-ledare Mikael Olsson. 

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Mikael Olsson
Ledamöter: Jonas Edström och Patrik Pettersson. 

Bild: Chris Smedbakken

VK16

Det digitala har inneburit att valdeltagandet har ökat. Men jag skulle ju önska att åtminstone mer än hälften av medlemmarna röstade.

Andreas Hellgren, vk-ledare vk16

VK16 tillhör Region Väst och omfattar Värmlands län.

I årets val röstade 42 medlemmar av 894 röstberättigade.

Införandet av digitala val har inneburit att valdeltagandet har ökat, säger verksamhetsledare Andreas Hellgren. 

– Åren innan vi började med det digitala såg vi att det blev sämre och sämre valdeltagande för varje år. De sista två-tre åren var det bara vi förtroendevalda, ombudsmännen och någon enstaka från klubbarna som röstade. Så då kanske valdeltagandet låg runt 10-20 röstande. 

– Så det digitala har inneburit att valdeltagandet har ökat. Men jag skulle ju önska att åtminstone mer än hälften av medlemmarna röstade. 

Hur ökar man valdeltagandet?

– Man måste väcka intresset för föreningen. Jag tror de flesta tänker att ”det spelar ingen roll om jag är med och röstar. Jag bryr mig inte om vilka som styr”. Så där har vi nog jättemycket att jobba med. 

– Men det kanske bara är vi som är involverade som tycker att det är viktigt. De övriga kanske är nöjda med att bara vara betalande medlemmar, sen kanske de inte har något intresse av något mer. 

Andreas Hellgren lyfter en av alla effekter av pandemin: det har varit svårt för klubbarna att hålla årsmöten, vilket i sin tur har lett till att många förtroendevalda ramlat ur systemet. 

– När deras mandat går ut så ramlar de ut, om de inte väljs om. Det har bland annat handlat om förtroendevalda som har haft mandat att förhandla. När det var som sämst var det hälften av alla klubbar som inte hade valt sina förtroendevalda. Men nu har de flesta kommit ikapp. 

Ett annat problem som dykt upp i VK16 handlar om effekten av det besluts som togs under 2019 års centrala representantskap:

Verksamhetskretsarnas valberedningar ska nu väljas på årsmötena, och ska bestå av tre ordinarie och tre suppleanter. Som förbundets minsta verksamhetskrets har det varit svårt att hitta sex personer till dessa poster. 

– Vi fick bara fram två personer av dessa sex, berättar Andreas Hellgren.
 

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Andreas Hellgren
Ledamöter: Peter Svalling (vald till 2022) och Patrik Bergman (omval).

Bild: Chris Smedbakken

Andreas Hellgren
Andreas Hellgren, vk-ledare vk16

VK21

Att vi inte har haft samma möjlighet att träffa folk kan såklart vara en orsak till det låga valdeltagandet.

David Aura, vk-ledare vk21

VK21 tillhör Region Mitt och omfattar områden Gävleborgs län och Dalarnas län.

Under årets val deltog 35 medlemmar av 1 626 röstberättigade. 

– Vi hade nästan 100 röstande förra året, men då skedde påminnelse via brevutskick. Nu var kallelsen till valet via mejl. Så nu är vi tillbaka till normala nivåer, säger verksamhetsledare David Aura och tillägger:

– Jag har funderat mycket på det där, varför det dippade så, men jag har inte något bra svar. Mer än att människor oftare kollar sin brevlåda än sin e-post. 

David Aura säger även att verksamhetskretsen körde väldigt mycket utåtriktad verksamhet förrförra året, något som inte varit möjligt under pandemiåret 2020. 

– Att vi inte har haft samma möjlighet att träffa folk kan såklart vara en orsak till det låga valdeltagandet. 

VK21 har tagit beslutet att fördela arbetsinsatserna på många förtroendevalda. Sju förtroendevalda har numer åtta timmar facklig tid var i månaden då de bland annat ringer medlemmar och försöker värva fler. 

– Det är bättre att vi är fler som gör lite, för att sprida riskerna. Ibland försvinner förtroendevalda på grund av jobb eller personliga skäl, och då blir det så sårbart om vi är få.

Tidigare i år bjöd verksamhetskretsen in EU-parlamentarikern Johan Danielsson för ett möte med alla klubbordföranden. Där diskuterades bland annat förslaget om lagstadgade minimilöner i EU. 

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: David Aura
Ledamöter: Henrik Egreus (omval) och Andreas Sauhke (nyval).

Bild: Chris Smedbakken

David Aura utomhus framför en tegelvägg
David Aura, vk-ledare vk21

VK26

Något positivt med pandemin är att vi har pratat med många medlemmar i telefon. Men jag tycker att det fysiska mötet ger mycket, mycket mer.

Mikael Gustafsson, vk-ledare vk26

Vk26 tillhör Region Syd och omfattar områdena Smålands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Öland.

Av 1380 röstberättigande röstade 80 i årets val. År 2019 röstade 11 stycken och förra året runt 30. 

– Så det är mer än en fördubbling mot tidigare år, det går sakta framåt, säger verksamhetsledare Mikael Gustafsson. 

Vad tror du det beror på?

– Vi har varit bättre på att informera, och att medlemmar överlag har insett att det går att rösta digitalt.

Hur gör man för att öka valdeltagandet?

– Det handlar om medlemskontakt, jag tror det är det enda sättet att få upp medvetandet om att det går att påverka. Något positivt med pandemin är att vi har pratat med många medlemmar i telefon. Men jag tycker att det fysiska mötet ger mycket, mycket mer. 

– Vår största utmaning är dock inte valdeltagandet, utan att få icke-medlemmar att inse det viktiga i att vara medlem.

Hur har det senaste året varit?

– Det har varit en katastrof. Vi hade sex El-intro inplanerade förra våren. Men det var bara att stänga ned dem. Och så blev det likadant i höstas. 
Även det här verksamhetsåret ser mörkt ut för VK26, säger Mikael Gustafsson. 

– Vi hänger på region Väst som har digitala El-medlemskurser. Men när det handlar om fysiska möten är jag lite pessimistisk. Medlemsaktiviteter tror jag inte det kommer att bli så mycket av. 

– Jag blev så besviken att det blev som det blev i höstas. Vi körde igång, men så fick vi lägga ned allt, igen. 

VK26 har insett att det i dessa pandemitider krävs nya kanaler för att nå medlemmarna. Under våren har verksamhetskretsen därför infört något de kallar för ”Snacka med facket”, där alla medlemmar i verksamhetskretsen kan möta ombudsmän via videoplattformen Teams.

Varje onsdag 08.30-09.30 samt 17.00-18.00 till och med den 28 april har medlemmarna möjlighet att logga in och lyfta just sina fackliga frågor med facket.  

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Mikael Gustafsson
Ledamöter: Arne Forsberg och Roger Persson. 

Bild: Chris Smedbakken

VK28

Om man inte ens vet vad CR är så kan det vara svårt att veta vad ett CR-ombud är och varför man ska rösta på personer dit.

Sven Eriksson Sundström, tf. vk-ledare vk28

Vk28 tillhör region Nord och omfattar områdena Västerbottens län och Norrbottens län.

Av de 1 825 röstberättigade var det 48 som röstade i årets val. 

– Man kan ju tänka att det är väldigt dåligt, men samtidigt så visar det ju på vad vi behöver jobba med, säger tillförordnade verksamhetsledare Sven Eriksson Sundström och tillägger:

– Vi behöver jobba med utbildning och tänket om meningen med föreningen. Vi kommer såklart inte att nå alla, men om alla får en grundläggande utbildning så tror jag att valdeltagandet blir betydligt högre. 

– Om man inte ens vet vad CR är så kan det vara svårt att veta vad ett CR-ombud är och varför man ska rösta på personer dit. 

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Sven Eriksson Sundström  
Ledamöter: Elias Ferdinandsson och Jens Mårtensson.

Bild: Chris Smedbakken

Ett bildmontage med foton på Sven Sundstrom, Elias Ferdinandsson och Jens Martensson.
Vk28:s verkställande utskott: Sven Eriksson Sundström, Elias Ferdinandsson och Jens Martensson.

VK31

Så tror jag även att framtiden kommer att se ut. Vi kommer att utnyttja digitala medier mycket mer än tidigare.

Stefan Lyshed-Jakobsson, vk-ledare vk31

VK31 tillhör Region Mitt och omfattar Östergötland.

Av verksamhetskretsens 1047 röstberättigade använde 86 stycken sin möjlighet att rösta under årets val.

Valdeltagandet har ökat stadigt sedan de digitala valen infördes. 

– Jag tror det är enklare att lägga sin röst digitalt. Dessutom har jag i år skickat ut fler påminnelser än innan, säger verksamhetsledare Stefan Lyshed-Jakobsson.

Hur har verksamheten sett ut det senaste året?

– Begränsad. Vi ska ju inte hålla på med uppsökeriverksamhet, så vi har arbetat mycket mer digitalt och ringt. Så tror jag även att framtiden kommer att se ut. Vi kommer att utnyttja digitala medier mycket mer än tidigare.

– Men önskemålet är såklart att få komma igång och träffa medlemmarna fysiskt. 

En tecknat rösturna med en röstsedel i

Efter valen ser det verkställande utskottet ut som följer:

Verksamhetsledare: Stefan Lyshed-Jakobsson
Ledamöter: Jonas Forsén (nyval) Martin Berggren (omval).

Bild: Chris Smedbakken

Text: Anna Norling
Layout och grafik: Chris Smedbakken