2020 var ett år fyllt av inställda resor och möten. För många lokala fackliga organisationer har det inneburit en svårighet att nå ut med verksamheten.

Vk9 har 2711 medlemmar

VK9 är inget undantag. Men man har ställt om. Nu sker många möten digitalt, och det har fungerat över förväntan.

Andras Molnar, som är tillförordnad verksamhetsledare under ordinarie verksamhetsledaren Joel Larssons föräldraledighet, berättar att VK9 nu testar en form av digitala öppet hus-möten varje tisdagskväll fram till sommarledigheten. 

– Vi försöker skapa en sorts plattform där våra medlemmar kan nå oss i verksamhetskretsen regelbundet. Huvudsyftet är att hitta kontinuitet och att medlemmarna ska veta att det finns ett forum där vi alltid finns för att diskutera och svara på frågor. 

Vi vill visa att vi finns här och att vi är lika aktiva som förut. Pandemin innebär inte att vi lägger oss ned och inte gör något alls.

Andras Molnar, tf vk-ledare vk 9

Bakgrunden till upplägget är det ackordswebinarium som VK9 hade i höstas. Även då kallades medlemmarna till möte en gång i veckan under flera veckors tid. 

– Vi upptäckte väldigt snabbt att medlemmarna gillade kontinuiteten. Samma tid – samma sätt. Så vi beslöt att vi byter ämne månadsvis. Men det finns såklart utrymme för att prata om allt i verksamhetskretsen och i förbundet, säger Andras Molnar och fortsätter:

– Det här är ett alternativ till att vara ute på arbetsplatserna. Vi vill visa att vi finns här och att vi är lika aktiva som förut. Pandemin innebär inte att vi lägger oss ned och inte gör något alls. 

Ikonen för Microsoft Teams: Två stiliserade människofigurer invid en ruta med ett T i.
VK9:s tisdagsmöten:

Varje tisdag mellan 18:00-19:00 har alla medlemmar i verksamhetskretsen möjlighet att ansluta sig till ett möte i Teams där förtroendevalda informerar om och diskuterar aktuella händelser i verksamhetskretsen och i förbundet.

Första månadens tema är det nya avtalet och CR. 

Ingen föranmälan krävs, men det är bra att den första gången vara lite tidig i mötesrummet för att säkerställa tekniken.

Förtroendevalda kommer att finnas i mötesrummet ungefär 30 minuter innan start.

Alla medlemmar som verksamhetskretsen har en mejladress till får en kallelse till tisdagsmötena. 

Bild: Microsoft

Andras Molnar är förutom VU-ledamot i VK9 även studieansvarig och stöd i ackordsfrågor, och han säger att pandemin har varit en utmaning.

Men att det gäller att tänka nytt.  

– Det finns all möjlighet i världen att fortsätta med verksamheten om man tänker lite annorlunda. När jag nu hjälper medlemmar med ackordet så brukar jag koppla upp mig tillsammans med ackordsansvarige mot ackordswebben, och så delar jag min skärm och visar hur jag skulle ha gjort. 

– Vi sitter inte still utan försöker vara kreativa och hitta nya lösningar.

Vi sitter inte still utan försöker vara kreativa och hitta nya lösningar.

Andras Molnar, tf vk-ledare vk 9

Hur ser det närmaste året ut?

– Vad vi ser framför oss är att våra möten med våra medlemmar kommer att bli mer och mer digitala, bland annat våra utbildningar. Vi kommer till exempel att köra en digital El-intro tillsammans med VK1. Även skolinformationen är tanken att vi ska köra digitalt. Såväl vi som skolorna har underr året blivit mer vana med digitala möten. 

– När smittan och kylan lägger sig planerar vi för att återigen göra skyddsronder av servicebilar. Vi kommer att stå utanför grossister med våra mätutrustningar. Även detta kommer att ske med en kontinuitet. Vi kommer att stanna en hel månad på en ort, så att medlemmarna känner att även om de inte riktigt vågar komma fram första veckan, så kommer vi tillbaka veckan efter så de får en ny chans. 

Ett annat syfte med de nyinsatta tisdagsmötena är enligt Andras Molnar att tydliggöra vad fackligt arbete är – egentligen.

Det finns fler och fler som vill att medlemsavgiften ska sänkas och samtidigt agiterar för olika ekonomiska ersättningar från förbundet för minsta lilla engagemang.

Andras Molnar, tf vk-ledare vk 9

Att det inte bör betraktas som ett lönearbete, utan att det är något som ofta sker genom engagemang på fritiden. 

– Vi kan se idag att det finns fler och fler som vill att medlemsavgiften ska sänkas och samtidigt agiterar för olika ekonomiska ersättningar från förbundet för minsta lilla engagemang. Det är inte särskilt hållbart. Tanken är att visa att fackligt engagemang inte bedrivs på grund av den enskildes ekonomiska intressen utan för att gynna kollektivet och samhället i stort.

Andras Molnar säger att han är optimistisk till detta nya sätt att nå ut, att kunna svara på frågor och ge information.

Han tror många medlemmar kommer att ta del av det nya sättet att mötas.

– Jag är glad över att VK9 ökar sin tillgänglighet och jag ser fram emot att mötas på tisdagskvällarna.

Detta är VK9:

⚡️ Region: Tillhör Region Mitt.

⚡️Områden: Omfattar områdena Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län.

⚡️Antal medlemmar: 2 711 varav 2 368 aktiva (siffrorna gäller 2020-12-31)

Valen till förtroendeuppdrag i VK9 sker när denna tidning har pressläggning. Valda fram till årsmötet 2021:

Verksamhetsledare: Joel Larsson
Verkställande utskott: Joel Larsson, Andras Molnar, Nina Alexandersson