Ett grundläggande problem som facken ser är att det är oklart vilka företag som utför jobb på byggarbetsplatsen i Skellefteå. Flera sägs sakna kollektiv- och utstationeringsavtal.

Mathias Hansson utomhus i snön, med arbetsplatsen i bakgrunden

Northvolt-bygget

Oklart vilka företag som egentligen finns på Northvolt

Nyheter

Kim Berglund som är Målarnas ombudsman i området och regionalt skyddsombud känner till att det i dagsläget är två svenska måleriföretag med kollektivavtal som är verksamma på Northvolt1.

Ett av företagen har nämnt att de sett ett annat företag också.

– Jag vet i nuläget inte vilka och hur många företag som utför målerijobb. Inte säkert att det är måleriföretag.

De släpper inte in oss fackförbund, men corona. Det är dags att vända signalerna de skickar ut.

Kim Berglund, ombudsman Målarna

Målarna har varit där någon månad. De byter inte om eller äter på arbetsplatsen.

– Firmorna tar hem sina anställda till företagets lokaler. Det är ett tecken på att det inte är säkert på Northvolt1.

Fem målare har smittats på bygget och en elektriker har avlidit i sviterna av covid-19.

För två veckor sedan gick Northvolt ut med att de skulle halvera antalet arbetare på plats för att minska risken för smitta. Totalt arbetar 1100 på Northvolt1.

– När Byggnads företrädare kontrollerade en dag förra veckan var det 800 på plats så det är ju inte en halvering, säger Kim Berglund.

Northvolt har avtal med IF Metall men detta avser när bygget är klart.

Företaget har ansett att Metall är deras förhandlingspart, medan Elektrikerna hävdat att så länge det är en byggarbetsplats är det Bas-U som är förhandlingspart.

– Framförallt Byggnads och Elektrikerna, som haft yrkesgrupper där tidigare än oss, har haft svårt att komma in och inte heller fått ut entreprenörslistor, säger Målarnas ombudsman Kim Berglund.

Firmorna tar hem sina anställda till företagets lokaler. Det är ett tecken på att det inte är säkert på Northvolt1.

Kim Berglund, ombudsman Målarna

Enligt Kim Berglund har Byggnads genom IF Metall begärt att få ut listor men då bara fått ut huvudentreprenörerna.

– De släpper inte in oss fackförbund, men corona. Det är dags att vända signalerna de skickar ut, säger Kim Berglund.

Northvolt har nu utsett Anders Thor som är ansvarig för samhällskontakter på företaget att ansvara för relationerna till fackförbunden.

Ett första möte har hållits med Målarna, Byggnads, Elektrikerna, IF Metall samt LO i regionen.

Fackförbunden vet i dagsläget att det finns ett antal företag, bland annat en huvudentreprenör, som inte har kollektivavtal.

– Vi har ställt krav på att vi behöver veta vilka underentreprenörer som finns på byggarbetsplatsen och vi vill att Northvolt kräver kollektivavtal, säger Kim Berglund som hoppas på bra svar och lösningar vid nästa möte.

Enligt Kim Berglund har kollektivavtal påverkan inte bara på lön utan också arbetsmiljö och i det här fallet corona.

De som är anställda av ett svenskt företag med kollektivavtal har sjuklön om de är hemma. Oro finns att anställda på företag utan kollektivavtal inte stannar hemma med minsta symptom.

De utländska arbetarna är här för att tjäna pengar och riskerar att bli utan lön om de blir sjuka. Kim Berglund tror absolut att det är en bidragande orsak till smittspridningen.

Ska man använda sig av avtalsliknande villkor då ska man också kunna bedöma om det är det.

Kim Berglund, ombudsman Målarna

Northvolt gör nu coronatester varannan dag men enligt Kim Berglund finns det också ingångar till arbetsplatsen där det inte finns någon kontroll genom till exempel ID-06.

Det har kommit påståenden om att det bland flera underleverantörer saknas kollektivavtal och även utstationeringsavtal för vissa utländska företag.

– För oss är det självklart att de som vi arbetar med, och i förlängningen deras underleverantörer ska följa svensk lag, och ha kollektivavtal eller motsvarande. Men det här är något vi får kolla på i våra dialoger med våra partners och leverantörer, säger Jesper Wigardt, kommunikatör på Northvolt.

Kim Berglund ger inte mycket för kravet på kollektivavtalsliknande villkor och berättar om ett exempel där arbetaren såg ut att ha en rimlig lön.

Men i den summan var traktamentet inräknat som lön vilket i själva verket innebar att lönen var långt under vad som gäller i svenska avtal.

– Ska man använda sig av avtalsliknande villkor då ska man också kunna bedöma om det är det. Finns det ett kollektivavtal så kontrollerar parterna att avtalen följs. Ge oss uppgifterna och rätten och möjligheterna att göra vårt jobb, säger Kim Berglund.